Van afvalinzamelaar naar circulair ondernemerschap

Als de transitie naar de circulaire economie doorzet en afval grondstof is geworden, welke rol blijft er dan over voor afvalinzamelaars? 

Stadsgarage werkt samen met haar partners aan een toekomst waarin afval eerst als grondstof wordt gezien, voordat het als waardeloos wordt beschouwd. Daarin kunnen afvalinzamelaars een belangrijke rol spelen. Zij kunnen ervoor zorgen dat 'afval' de juiste richting in wordt gestuurd, voordat het daadwerkelijk afval wordt. Denk daar gerust eens over na.