Burgers aan de knoppen

Stichting Stadgarage is samen met Coöperatie Kennemer Energie en de gemeente Haarlem geselecteerd om deel te nemen in een nieuw Europees Interreg project "Empower the Citizens". Doel van het project is om mogelijkheden te vergroten voor burgers om zelf energie op te wekken en verhandelen. Samen met de regiopartners zet de Stadsgarage vooral in op het opschalen van collectieve zonnestroomdaken. In totaal zijn 11 partners betrokken uit Nederland, Engeland, België, Duitsland en Denemarken.

Projectpartners