Empower the Citizens

Stichting Stadgarage is samen met Coöperatie Kennemer Energie en de gemeente Haarlem geselecteerd om deel te nemen in een nieuw Europees Interreg project "Empower the Citizens". Doel van het project is om mogelijkheden te vergroten voor burgers om zelf energie op te wekken en verhandelen. Samen met de regiopartners zet de Stadsgarage vooral in op het opschalen van collectieve zonnestroomdaken. In totaal zijn 11 partners betrokken uit Nederland, Engeland, België, Duitsland en Denemarken.

Op 14 november 2019 trapt het programma af met een bijeenkomst in het Seinwezen, waarbij Zaanse en Kennermerlandse energie-initiatieven kennis met elkaar maken onder leiding van wethouder Robbert Berkhout en zijn Zaanse collega Sanna Munnikendam. Het programma - en de bijeenkomst - richt zich op de vraag wat er nodig is om burgers beter in staat te stellen om hun eigen energie op te wekken en te verhandelen. 

Geïnteresseerd in de aftrap-bijeenkomst? Neem contact op met nigel@stichtingstadsgarage.nl.

Projectpartners