Samenwerken aan een betere stad

Stichting Stadsgarage versnelt en ondersteunt de transitie naar betekenisvol ondernemerschap.

Impact door samenwerking

Wij helpen jouw organisatie met betekenisvol ondernemen. We verbinden verschillende partijen aan elkaar zodat je van elkaar kunt leren.

Door kennis, kunde en kapitaal te verbinden, kunnen we de transitie naar betekenisvol ondernemen versnellen. Zo maken we samen maatschappelijke impact.

Dit doen door het ontwikkelen van leer-, doe- en samenwerkingsprogramma's. Voor ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven in Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland.

Het aanjagen van betekenisvol ondernemen

De Stadsgarage ondersteunt met het vormgeven van betekenisvol ondernemen in een lokale context. We kennen de omgeving, de partijen en de maatschappelijke vraagstukken.

We helpen:

  • Betekenisvolle ondernemers sneller te laten groeien en meer impact te realiseren;
  • Bestaande reguliere ondernemingen betekenisvoller te maken;
  • Maatschappelijke vraagstukken op een ondernemende manier aan te pakken.

Wil je ook met ons samenwerken voor een betere stad en regio, we helpen je graag verder.

Maatschappelijke thema's

De Stadsgarage richt zich op vier thema's:

Energietransitie

Gericht op burgerinitiatieven en coöperaties in de regio.

Circulair ondernemen

Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen ketenpartners waarin afval als grondstof kan dienen.

Impact ondernemen

Voor sociaal ondernemers en regulier MKB in Haarlem en Zuid-Kennemerland.

Wijkeconomie

Betekenisvol ondernemen als innovatieve oplossing voor maatschappelijke en leefbaarheidsproblematiek in de wijk.

Projecten

Stefan Hogervorst

Deksels Lekker

"Ik heb geleerd om rustig te groeien, stabiliteit te vinden en sociale impact te meten om zo effect te maken op de omgeving."

Actueel

Ben jij er ook bij op 5 juli? Van 15:00u tot 16:30u organiseert Kennemer Impact samen met de Haarlemse Waardemakers een Meet-up in Haarlem. Deze editie staat in het teken van circulair samenwerken en ondernemen.

Wil jij jouw product op de weekmarkt aanbieden in Haarlem en regio? Met de gemeenten Haarlem, Heemstede, Zandvoort en Bloemendaal verkennen we de mogelijkheid van een gereserveerde impactkraam op de weekmarkten. Ben jij geïnteresseerd om mee te doen aan dit experiment? Dan gaan we graag met jou in gesprek tijdens de online ontbijtsessie op 6 juni...

Ga aan de slag met jouw sociale of duurzaam verdienmodel tijdens de masterclass van Kennemer Impact Coach Edwin Teljeur op 25 april in het Seinwezen in Haarlem. Deze masterclass draait om het vinden van balans: geld verdienen en impact maken als sociale ondernemer.

Team Stadsgarage

André Brasser

Coördinator / Oprichter Stadsgarage


Baud Schoenmaeckers

Internationale coördinator en oprichter

Eva Zijlmans

Communicatieadviseur en bestuurskundige

Bob Hoftijzer

Communicatieadviseur en procesveranderaar


Mark Damman

Fondsenwerver

Ido de Vries

Community management


Ronnie Allebrandi

Fondsenwerver

Partners

We werken o.a. samen met:

Stichting Stadsgarage

De werkplaats voor betekenisvol ondernemerschap in Haarlem en Zuid-Kennemerland.
De Stadsgarage werkt vanuit het Seinwezen. Verduurzaamd industrieel erfgoed en huis van sociaal ondernemers.

Stichting Stadsgarage

Kinderhuissingel 1H

2013 AS Haarlem

088-0122 000

info@stichtingstadsgarage.nl

Blijf op de hoogte!