Samenwerken aan een betere stad

Stichting Stadsgarage versnelt en ondersteunt de transitie naar betekenisvol ondernemerschap.

Impact door samenwerking

Wij helpen jouw organisatie met betekenisvol ondernemen. We verbinden verschillende partijen aan elkaar zodat je van elkaar kunt leren.

Door kennis, kunde en kapitaal te verbinden, kunnen we de transitie naar betekenisvol ondernemen versnellen. Zo maken we samen maatschappelijke impact.

Dit doen door het ontwikkelen van leer-, doe- en samenwerkingsprogramma's. Voor ondernemers, overheden, maatschappelijke organisaties en burgerinitiatieven in Haarlem en de regio Zuid-Kennemerland.

Het aanjagen van betekenisvol ondernemen

De Stadsgarage ondersteunt met het vormgeven van betekenisvol ondernemen in een lokale context. We kennen de omgeving, de partijen en de maatschappelijke vraagstukken.

We helpen:

  • Betekenisvolle ondernemers sneller te laten groeien en meer impact te realiseren;
  • Bestaande reguliere ondernemingen betekenisvoller te maken;
  • Maatschappelijke vraagstukken op een ondernemende manier aan te pakken.

Wil je ook met ons samenwerken voor een betere stad en regio, we helpen je graag verder.

Maatschappelijke thema's

De Stadsgarage richt zich op vier thema's:

Energietransitie

Gericht op burgerinitiatieven en coöperaties in de regio.

Circulair ondernemen

Nieuwe samenwerkingsmodellen tussen ketenpartners waarin afval als grondstof kan dienen.

Impact ondernemen

Voor sociaal ondernemers en regulier MKB in Haarlem en Zuid-Kennemerland.

Wijkeconomie

Betekenisvol ondernemen als innovatieve oplossing voor maatschappelijke en leefbaarheidsproblematiek in de wijk.

Projecten

Stefan Hogervorst

Deksels Lekker

"Ik heb geleerd om rustig te groeien, stabiliteit te vinden en sociale impact te meten om zo effect te maken op de omgeving."

Actueel

Ga aan de slag met jouw sociale of duurzaam verdienmodel tijdens de masterclass van Kennemer Impact Coach Edwin Teljeur op 25 april in het Seinwezen in Haarlem. Deze masterclass draait om het vinden van balans: geld verdienen en impact maken als sociale ondernemer.

In april gaan we van start met een nieuw initiatief: Startup Haarlem (Schalkwijk). Hiermee willen we meer kansen creëren voor initiatiefnemers en sociaal ondernemers met een migratieachtergrond in Haarlem.

Ben jij er ook bij op 28 maart? Van 15.00 tot 17:00 uur organiseren Stadsgarage en Gemeente Haarlem een Kennemer Impact meet-up in Haarlem.

Het team

André Brasser

Coördinator / Oprichter Stadsgarage


Sharon de Groot

Marketing & communicatieadviseur en bedrijfskundige

Mark Damman

Fondsenwerver

Bob Hoftijzer

Communicatieadviseur en procesveranderaar


Kim Nooij

Social Designer, ICT-specialist en communicatieadviseur

Ronnie Allebrandi

Fondsenwerver

Baud Schoenmaeckers

Internationale coördinator en oprichter

Ido de Vries

Community management


Eva Zijlmans

Communicatieadviseur en bestuurskundige

Partners

We werken o.a. samen met:

Video EMPOWER2.0 - Interreg North Sea Region Program-project

Deze video legt uit en laat zien waar het Empower2.0 project, een Interreg North Sea Region project, over gaat. Stichting Stadsgarage is één van de 14 partnerorganisaties van het project, gericht op het vergroten van lokaal eigenaarschap van duurzame energieopwekking door empowerment van burgers. Ga met ons mee op reis en kijk! Bekijk de video op LinkedIn!

Klik hier voor de video!

Stichting Stadsgarage

De werkplaats voor betekenisvol ondernemerschap in Haarlem en Zuid-Kennemerland.
De Stadsgarage werkt vanuit het Seinwezen. Verduurzaamd industrieel erfgoed en huis van sociaal ondernemers.

Stichting Stadsgarage

Kinderhuissingel 1H

2013 AS Haarlem

088-0122 000

info@stichtingstadsgarage.nl

Blijf op de hoogte!