Accelerator

Het versnellen van groei en innovatie bij startende sociaal ondernemers. 

Sociale ondernemingen zijn goed gepositioneerd om de uitdagingen van onze snel veranderende wereld aan te pakken. Hun dubbele missie - sociale impact en winstgevendheid - creëert echter complexe behoeften. Stichting Stadsgarage biedt acceleratorprogramma's aan die diverse handvatten bieden om de startende ondernemers te begeleiden in de wereld van sociaal ondernemen.

Circulair ondernemen

In alle ketens van elke bedrijfsvoering is het van belang afval te minimaliseren en het liefst tot nul te brengen: het toepassen van de veelgebruikte term cradle-to-cradle in de bedrijfsvoering. Een belangrijke succesfactor is (cross-sectorale) ketensamenwerking om circulariteit op te zetten, te managen en te stimuleren. Stichting Stadsgarage besteedt in haar onderzoeken en daaruit voortvloeiende consultancydiensten veel aandacht aan circulair ondernemen.

Consultancy & onderzoek

Het uitvoeren en ondersteunen van onderzoeken op de sociaal- en circulaire markt. Waar liggen de behoeften van de - snel bewegende - sociale- en circulaire markt en hoe kan je hier als onderneming, overheid of instelling op inspelen? Stichting Stadsgarage voert in samenwerking met deze partijen onderzoeken uit naar de markt. De uitkomsten van de onderzoeken leiden tot waardevolle inzichten, mogelijke handvatten en actieplannen. 

Missie
Het aanjagen van betekenisvol ondernemerschap

Visie
Een wereld waarin het ondernemerschap gericht is op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.  - Betekenisvol ondernemen is de norm -

"Ik heb geleerd om rustig te groeien, stabiliteit te vinden en sociale impact te meten om zo effect te maken op de omgeving" 

Stefan Hogervorst - Deksels Lekker

Projecten

Mysocial startup
Mysocial startup
Actieprogramma sociaal ondernemerschap
Actieprogramma sociaal ondernemerschap

Actueel

Carlijn Lotte Bartels was deelneemster van het Spark Social Enterprise Accelerator programma. Ze vertelt over haar sociale onderneming, Ressies Redesign, en over haar ervaring met het accelerator programma.

Na eerdere Stadssafari's in Haarlem en Gent, als onderdeel van het Europese Spark Accelerator programma, verzamelden een groep van dertig beleidsmakers, studenten, financiers, onderzoekers en andere ondersteuners van sociaal ondernemerschap uit Holland en Vlaanderen voor de Stadssafari door Rotterdam. Wat is de Rotterdamse aanpak van de inzet van...

Samen sleutelen aan een betere stad


De Stadsgarage helpt Haarlemmers hun ideeën voor een betere stad tot uitvoering te brengen. Heb je zelf een idee voor Haarlem: doe mee! We brengen je in contact met mensen uit soms onverwachte hoek.

Stichting Stadsgarage

Kinderhuissingel 1H

2013 AS Haarlem

info@stichtingstadsgarage.nl