Actueel

Deze vragen staan centraal tijdens het Social Enterprise Overheidscongres 2021. Dit jaar vindt dit congres plaats op 13 oktober van 09.00-16.00. Het congres bestaat uit twee delen: een online programma in de ochtend en in de middag fysiek (onder voorbehoud) via verschillende regio hubs door het land. Deze opzet is passend bij de huidige situatie en...

Interessant voor (sociale) ondernemers in ons netwerk, die zich richten op arbeidsparticipatie! Een whitepaper, van onze partner Social Enterprise NL, over de toeleiding naar werk en een nieuwe visie op de arbeidsmarkt. Social Enterprise NL heeft het vraagstuk van toeleiding naar werk onderzocht en een nieuw model van samenwerking tussen...

Vorig jaar stelde de gemeenteraad 70.000 euro beschikbaar voor ideeën die Schalkwijk gezelliger, veiliger of mooier maken. Uit de maar liefst 94 ingediende ideeën kozen de Schalkwijkers er 13 die in 2021 worden gerealiseerd. Hoe staat het nu met de winnende plannen? Bijna alle winnaars zijn inmiddels gestart met de uitvoering van hun idee, of doen...

Deze video legt uit en laat zien waar het Empower2.0 project, een Interreg North Sea Region project, over gaat. Stichting Stadsgarage is één van de 14 partnerorganisaties van het project, gericht op het vergroten van lokaal eigenaarschap van duurzame energieopwekking door empowerment van burgers. Ga met ons mee op reis en kijk! Bekijk de video op...

Gaat u een innovatieproject starten voor de recycling van afval, gebruik of hergebruik? Of heeft u een pilotproject voor biobased grondstoffen? Draagt dit ook bij aan minder CO2 in Nederland? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de regeling DEI+: Circulaire economie.

Het kabinet stelt 200 miljoen euro beschikbaar voor leningen aan mkb-bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis. Zij kunnen in aanmerking komen voor een lening van maximaal 100.000 euro, onder gunstige voorwaarden. Dat geld kunnen ondernemers gebruiken voor herstarten, uitbreiden of aanpassen van hun bedrijfsactiviteiten. Belangrijkste...

Uitnodiging actie-sessie - Collectieve zonnedaken: obstakels? De oplossingen van coöperaties!
Met o.a. op het programma recente lessen uit de praktijk van KweekZon, Tegenstroom en het Mendelcollege. Over obstakels, zoals de dakconstructies en de verzekeringen, bij de realisatie van collectieve zonnedaken en hoe je die omzeilt. De oplossingen van...