Het team

De oprichters van Stichting Stadsgarage

André Brasser

Of het nu in de stad is of daarbuiten, ik ben graag in een mooi landschap. Mijn hele professionele leven werk ik al met organisaties die diensten leveren of producten verzinnen waarmee de omgeving en de mensen die er wonen beter af zijn. Bijvoorbeeld door hout te oogsten zonder het bos te slopen, samen met de buren zonne-energie op te wekken of mensen met een smetje een nieuwe kans te geven. Dat geeft innovatie en inspiratie. En heet sociaal, circulair of 'betekenisvol' ondernemen. Veel mensen in bedrijven en organisaties zijn daar naar op zoek. Zij willen iets doen, kunnen dat ook; maar ja hoe? Die mensen verder brengen, dat was voor mij de belangrijkste reden om de Stadsgarage op te richten. Daarmee kan ik hen helpen om sneller succesvol te worden. En onze omgeving nèt weer een beetje mooier te maken.

Baud Schoenmaeckers

In de jaren negentig ben ik als ondernemer begonnen met het opzetten van een communicatiebedrijf over klimaatverandering. Onder de noemer 'practice what you preach' heb ik het pand waarin Synergos Communicatie zat, het Seinwezen, gekocht om te verduurzamen. Hier is Stichting Stadsgarage uiteindelijk opgericht, door interessante dwarsverbanden en projecten ten behoeve van de stad. We gingen ons richten op sociaal ondernemers en later ook op circulair ondernemen en andere maatschappelijke vraagstukken. Mijn persoonlijke drive is dat alles wat ik doe, een positieve impact moet hebben. Zo ook met de Stadsgarage, waar we staan voor betekenisvol ondernemen. Het bestuur van Stichting Stadsgarage

Brigitte van Campen

De afgelopen jaren heb ik mijn hart verpand aan sociaal ondernemen. Ik ben oprichter en was directeur van De Oude Keuken in Bakkum. Een plek waar mensen kansen krijgen om te leren & ontwikkelen, hun talenten te ontdekken en in te zetten. Want mijn idee is dat iedereen ertoe doet en mee kan doen. Ondernemend maatschappelijke vraagstukken aanpakken is ontzettend leuk en uitdagend. Sinds 2016 nam ik deel aan programma's van Stadsgarage en vond ik aansluiting bij een bevlogen groep mensen die sociaal ondernemerschap in Kennemerland (en daarbuiten) stimuleren en mogelijk maken. Hier draag ik nu graag mijn steentje aan bij.

Frank Verheul


Het team van Stichting Stadsgarage

Bob Hoftijzer

Eva Zijlmans

Bij Stichting Stadsgarage ben ik begonnen als stagiair die zich richtte op de projecten in Afrika. In die tijd heb ik met veel plezier kennis gemaakt met het impact ondernemen. Na het succesvol afronden van mijn stageperiode ben ik onderdeel van het team blijven uitmaken. Sindsdien richt ik me niet meer op alleen Afrika, maar ook op de sociale media, de interne communicatie en de alumni-groep ("Raad van Inspiratie") van Stichting Stadsgarage. Mijn missie is om het impact ondernemen onder de aandacht te brengen bij jonge mensen.

Als bestuurskundige ben ik graag bezig met complexe maatschappelijke vraagstukken. Eerder heb ik me verdiept in duurzame transities, city resilience, ruimtelijke ontwikkeling, landbouwthema's en sociaal ondernemen. Toen ik een kans zag om mijn afstudeerstage bij de Stichting Stadsgarage in te vullen, wist ik dat ik op de goede plek zat. Na mijn stage ben ik dan ook met veel plezier aangebleven om de politiek en impact ondernemerschap dichter bij elkaar te brengen en een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het actieprogramma.

Mark Damman

Als impact developer word ik enthousiast van organisaties die de juiste balans zoeken tussen Profit, People en Planet. Het creëren van focus, continuïteit en het vergroten van de onafhankelijkheid zie ik als mijn uitdaging om zo samen de wereld een beetje mooier te maken. Met het team van de Stadsgarage werk ik aan het vergroten van onze eigen impact, zodat we meer kunnen betekenen voor de bedrijven en organisaties in ons werkgebied. Mijn kennis en ervaring als ondernemer in de interactieve marketing zet ik graag in om de nieuwe economie aan te jagen en betekenisvol ondernemerschap verder op de kaart te zetten.

Ido de Vries

De maatschappelijke, ecologische en economische opgaven waarvoor we staan, vragen om verbinding en samenwerking. Daarom zet ik mij binnen de Stadsgarage in om verschillende domeinen, initiatieven, gemeenten en marktpartijen te verenigen. Om zo samen tot gemeenschappelijk gedragen resultaten te komen. Deze triple-win help ik als verbinder en procesfacilitator te organiseren. Mijn achtergrond is docent aan de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie.


Ronnie Allebrandi

Het stimuleren van sociaal en duurzaam ondernemerschap, dat spreekt mij aan in de Stadsgarage. Ik zet mij al jaren in om de wereld een stukje beter te maken. Dit doe ik door duurzame projecten in Afrika en Z.O. Azië van een financiële basis te voorzien. Deze kennis en vaardigheden zet ik graag in om het financiële fundament van de Stadsgarage te verbreden.