Het team

De oprichters van Stichting Stadsgarage

André Brasser

Of het nu in de stad is of daarbuiten, ik ben graag in een mooi landschap. Mijn hele professionele leven werk ik al met organisaties die diensten leveren of producten verzinnen waarmee de omgeving en de mensen die er wonen beter af zijn. Bijvoorbeeld door hout te oogsten zonder het bos te slopen, samen met de buren zonne-energie op te wekken of mensen met een smetje een nieuwe kans te geven. Dat geeft innovatie en inspiratie. En heet sociaal, circulair of 'betekenisvol' ondernemen. Veel mensen in bedrijven en organisaties zijn daar naar op zoek. Zij willen iets doen, kunnen dat ook; maar ja hoe? Die mensen verder brengen, dat was voor mij de belangrijkste reden om de Stadsgarage op te richten. Daarmee kan ik hen helpen om sneller succesvol te worden. En onze omgeving nèt weer een beetje mooier te maken.

Baud Schoenmaeckers

In de jaren negentig ben ik als ondernemer begonnen met het opzetten van een communicatiebedrijf over klimaatverandering. Onder de noemer 'practice what you preach' heb ik het pand waarin Synergos Communicatie zat, het Seinwezen, gekocht om te verduurzamen. Hier is Stichting Stadsgarage uiteindelijk opgericht, door interessante dwarsverbanden en projecten ten behoeve van de stad. We gingen ons richten op sociaal ondernemers en later ook op circulair ondernemen en andere maatschappelijke vraagstukken. Mijn persoonlijke drive is dat alles wat ik doe, een positieve impact moet hebben. Zo ook met de Stadsgarage, waar we staan voor betekenisvol ondernemen. Het team

Sharon de Groot

Communicatieadviseur, projectcoördinator en -initiator. Na 15 jaar in het internationaal (surf/outdoor) bedrijfsleven heb ik in 2018 de overstap gemaakt naar lokaal en duurzaam ondernemen. Als buitensporter ervaar ik de kwetsbaarheid van de natuur en heb ik een sterk duurzaam bewustzijn. De passie voor het buitenleven combineer ik met een verantwoordelijkheid voor de natuur. Vanuit deze intrinsieke motivatie, werk ik aan de transitie naar een duurzame en sociale leefomgeving. Met de Stadsgarage kunnen wij samen meer én grotere projecten coördineren; meer impact maken!

Yvonne Haneman

Binnen de Stadsgarage ligt mijn focus op ondernemen met maatschappelijke impact. Ik faciliteer sociaal ondernemers in het proces van idee tot realisatie met het koppelen van de benodigde kennis en netwerkcontacten. Daarnaast bouw ik samen met sociaal ondernemers aan een lerende community die elkaar versterken voor impact. Dit alles voor een leefbare toekomst! 

Bob Hoftijzer

Bij Stichting Stadsgarage ben ik begonnen als stagiair die zich richtte op de projecten in Afrika. In die tijd heb ik met veel plezier kennis gemaakt met het impact ondernemen. Na het succesvol afronden van mijn stageperiode ben ik onderdeel van het team blijven uitmaken. Sindsdien richt ik me niet meer op alleen Afrika, maar ook op de sociale media, de interne communicatie en de alumni-groep ("Raad van Inspiratie") van Stichting Stadsgarage. Mijn missie is om het impact ondernemen onder de aandacht te brengen bij jonge mensen.

Kim Nooij

Samen met Sharon vertaal ik de doelstellingen van projecten naar strategie en zinvolle communicatiemiddelen. Denk hierbij aan websites, evenementen en content. Van idee tot uitvoering. Lekker pragmatisch en creatief. Ik zet mij in voor de Stadsgarage omdat ik geloof in de toekomst van betekenisvol ondernemen en graag bijdraag aan oplossingen voor de wereld van morgen. 

Andries Tieleman

Binnen de Stadsgarage houd ik me bezig met de energietransitie en de verduurzaming van de bebouwde omgeving. Na 25 jaar in het bedrijfsleven te hebben gewerkt ben ik in 2016 ZZP-er geworden met het doel om iets te doen aan de klimaatcrisis. Mijn achtergrond is TU Werktuigbouwkunde en verder heb ik veel ervaring met IT management en transitietrajecten.

Ido de Vries

De maatschappelijke, ecologische en economische opgaven waarvoor we staan, vragen om verbinding en samenwerking. Daarom zet ik mij binnen de Stadsgarage in om verschillende domeinen, initiatieven, gemeenten en marktpartijen te verenigen. Om zo samen tot gemeenschappelijk gedragen resultaten te komen. Deze triple-win help ik als verbinder en procesfacilitator te organiseren. Mijn achtergrond is docent aan de faculteit Sociaal Werk en Toegepaste Psychologie.