Actieprogramma Impact Ondernemen

In co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers heeft de Stadsgarage de hoofdlijnen uitgezet voor een Actieprogramma Impact Ondernemen voor de Gemeente Haarlem.

Daar zijn nieuwe samenwerkingen en activiteiten ontworpen die het sociaal ondernemersklimaat in Haarlem gaan versterken vanaf 2020. Dit komt in de loop van het jaar in uitvoering.

Updates Actieprogramma

Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem tijdens het Social Enterprise Overheidscongres 2020

Woensdag 7 oktober vond het Social Enterprise Overheidscongres 2020 plaats. Dit jaar geheel digitaal met een interessant en vol programma. De deelsessies gingen over de samenwerkingen tussen overheden en sociale ondernemingen. Zo ook "Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem". Benieuwd naar de volledige recap? Dat lees je hier.

Online training voor impact ondernemers in crisistijd

Via het leerplatform Study2Go faciliteert de Stadsgarage in samenwerking met Social Enterprise Lab en Ground8 de kennisdeling en uitwisseling van Haarlemse impact ondernemers onderling, met (landelijke) experts en met stakeholders uit het Haarlemse ecosysteem. Meer informatie vind je hier.

Projectpartners