Actieprogramma Impact Ondernemen

In co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers heeft de Stadsgarage de hoofdlijnen uitgezet voor een Actieprogramma Impact Ondernemen voor de Gemeente Haarlem.

Daar zijn nieuwe samenwerkingen en activiteiten ontworpen die het sociaal ondernemersklimaat in Haarlem gaan versterken vanaf 2020. Dit komt in de loop van het jaar in uitvoering.

Het Actieprogramma

Wat is er voor de impact ondernemer?

Kennemer Inkoop Platform


Het platform biedt professionele inkopers het overzicht bij wie ze in de regio met maatschappelijke impact kunnen kopen. Hiermee willen we sociaal, innovatief en duurzaam inkopen stimuleren en vraag en aanbod bij elkaar brengen.

Het inkoopplatform is een initiatief van de Gemeente Haarlem, MEO en Stichting Stadsgarage. Bekijk het aanbod van impact ondernemers uit de regio of meld je aan via: www.kennemerinkoopplatform.nl/.


Doe mee aan de Action Learning Sets - Live Online Leren

Een Action Learning Set is een werkvorm die deelnemers instaat stelt om in korte tijd nieuwe gezichtspunten en oplossingen voor hun vraag te verkrijgen.

De Action Learning Sets zijn onderdeel van het Live Online Leren (LOL) trainings- en ontmoetingsprogramma voor impact ondernemers. In het programma gaan we aan de slag met concrete vragen van jouw onderneming/ondernemerschap, wordt direct toepasbare kennis aangereikt en ervaringen gedeeld met andere impact ondernemers en expert trainers. Wil je ook meedoen aan de sessies in januari en februari? Meld je aan via kristel@selab.nl.

Updates Actieprogramma

Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem tijdens het Social Enterprise Overheidscongres 2020

Woensdag 7 oktober vond het Social Enterprise Overheidscongres 2020 plaats. Dit jaar geheel digitaal met een interessant en vol programma. De deelsessies gingen over de samenwerkingen tussen overheden en sociale ondernemingen. Zo ook "Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem". Benieuwd naar de volledige recap? Dat lees je hier.

Online training voor impact ondernemers in crisistijd

Via het leerplatform Study2Go faciliteert de Stadsgarage in samenwerking met Social Enterprise Lab en Ground8 de kennisdeling en uitwisseling van Haarlemse impact ondernemers onderling, met (landelijke) experts en met stakeholders uit het Haarlemse ecosysteem. Meer informatie vind je hier.

Projectpartners