Actieprogramma Impact Ondernemen

Voor bedrijven wordt het steeds belangrijker om behalve financieel gezond, ook maatschappelijk betekenisvol te zijn. Dat geldt zowel voor startende zzp'ers en het MKB als voor grote corporaties.

Deze shift wordt ook wel aangeduid als de transitie naar een betekeniseconomie waarin de economische activiteiten in de stad bijdragen aan het aanpakken en oplossen van de maatschappelijke vraagstukken. De stad is gebaat bij een ondernemersklimaat waarin bedrijven gestimuleerd worden om 'betekenisvol' te ondernemen en te groeien.

In co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers is daarom het Actieprogramma Impact ondernemen ontworpen.

Het Actieprogramma

Waar kan de impact ondernemer terecht?

Gemeentelijk servicepunt

Ondernemers die impact willen maken richten zich op maatschappelijke problemen. Hierdoor hebben ze vaker en op zeer diverse manieren te maken met de overheid. Het gemeentelijk servicepunt helpt impact-ondernemers om hun weg te vinden binnen de overheid.


>> Gemeentelijk Servicepunt

Wijklabs

Vragen van impact-ondernemers gaan over meer dan alleen de gemeentelijke organisatie. Daarom zijn er ook fysieke ontmoetingsplekken in ieder stadsdeel. Deze Wijklabs zijn een leer- en experimenteeromgeving voor impact-ondernemers die in verbinding met de wijk willen ontwikkelen.


>> Wijklabs

Netwerk / Community

Impact ondernemers kunnen het probleem waarvoor ze zich inzetten niet altijd in hun eentje oplossen. Zij hebben baat bij een netwerk waarmee ze in nauwe relatie met de gemeente staan, kunnen terugvallen op onderwijs en kennisinstellingen en zijn verbonden met andere ondernemers in de stad.


>> Netwerk / Community

Updates Actieprogramma

Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem tijdens het Social Enterprise Overheidscongres 2020

Woensdag 7 oktober vond het Social Enterprise Overheidscongres 2020 plaats. Dit jaar geheel digitaal met een interessant en vol programma. De deelsessies gingen over de samenwerkingen tussen overheden en sociale ondernemingen. Zo ook "Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem". Benieuwd naar de volledige recap? Dat lees je hier.

Online training voor impact ondernemers in crisistijd

Via het leerplatform Study2Go faciliteert de Stadsgarage in samenwerking met Social Enterprise Lab en Ground8 de kennisdeling en uitwisseling van Haarlemse impact ondernemers onderling, met (landelijke) experts en met stakeholders uit het Haarlemse ecosysteem. Meer informatie vind je hier.

Het Actieprogramma Impact Ondernemen voor de Gemeente Haarlem is in co-creatie met meer dan dertig sociaal ondernemers, onderwijzers, onderzoekers, ambtenaren en andere betrokken Haarlemmers heeft de Stadsgarage de hoofdlijnen uitgezet voor een

Daar zijn nieuwe samenwerkingen en activiteiten ontworpen die het sociaal ondernemersklimaat in Haarlem gaan versterken vanaf 2020. Dit komt in de loop van het jaar in uitvoering.