Gemeentelijk servicepunt

Ondernemers die impact willen maken richten zich op maatschappelijke problemen. Hierdoor hebben ze vaker en op zeer diverse manieren te maken met de overheid. Het gemeentelijk servicepunt helpt impact-ondernemers om hun weg te vinden binnen de overheid.

Het gemeentelijk servicepunt is een klein team, dus lees de veelgestelde vragen voordat je contact met ons opneemt. Hiermee help je Ruud Meijer en Christiana van Lammeren om vragen snel te beantwoorden.

Het gemeentelijk servicepunt is ontwikkeld binnen het Actieprogramma Impact Ondernemen Haarlem en is een samenwerking tussen de gemeente Haarlem en Stichting Stadsgarage.

Contact het gemeentelijk servicepunt


Veelgestelde vragen

Wat is een impact ondernemer?

Met impact ondernemers bedoelen we 'ondernemers die in de betekenis economie het maatschappelijk doel als belangrijkste missie vooropstellen (sociaal ondernemers) én ondernemers die vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een bijdrage leveren aan de samenleving of het milieu (maatschappelijk verantwoord ondernemers). Dit kunnen ondernemers zijn uit verschillende sectoren, van detailhandel en horeca tot bijvoorbeeld zakelijke dienstverlening en het MKB. Tegelijkertijd hebben wij oog voor sociale start-ups die nog geen werkend verdienmodel hebben, omdat zij de potentie hebben door te groeien en daarmee in de toekomst maatschappelijke impact kunnen gaan realiseren. Deze groep ondernemers waar wij ons met dit actieprogramma op richten noemen wij samen: 'Impact Ondernemers'.

Ik ga een impact bedrijf beginnen. Welke rechtsvorm moet ik kiezen?

De rechtsvorm is afhankelijk van de aard van jouw onderneming en de doelen voor de nabije toekomst. Voor advies kun je het beste contact opnemen met de Kamer van Koophandel.

Ik ga een impact bedrijf beginnen. Heeft de gemeente hiervoor subsidie?

De gemeente verstrekt geen subsidies voor startende ondernemers. Ben je op zoek naar financiële middelen voor jouw onderneming dan zijn er kansen voor financiering voor impact ondernemers. We hebben de meeste mogelijkheden voor je verzameld op deze pagina.

Ik ben op zoek naar een ruimte om mijn impact bedrijf te starten.
De gemeente heeft vast wel iets leeg staan toch?

De gemeente moet ruimtes tegen marktconforme tarieven verhuren. Tijdelijk huren is vaak goedkoper maar vraagt wel om flexibiliteit. Raadpleeg Tijdelijke Ruimtes Wagenhof Vastgoed Beheer voor het aanbod van (ook gemeentelijke) leegstaande ruimtes. Of vraag het Wijklab in jouw wijk.

Ik ben op zoek naar ruimte. Heeft de gemeente een lijst met lege (winkel)panden?

De gemeente houdt dit niet bij. Raadpleeg funda.nl of bezoek winkelgebieden en noteer de telefoonnummers van verhuurders.

Ik heb een fantastisch product bedacht en wil alleen maar met mensen uit jullie kaartenbakken werken. Hoe kan ik dit organiseren?

Mensen in een bijstands- of uitkeringssituatie zijn niet gratis. Het is fijn als je hen wilt inzetten om te re-integreren. Neem hiervoor contact op met het Werkgeversservicepunt.

Ik heb een impact bedrijf en zoek een netwerk van andere impact ondernemers. Waar vind ik dat?

Je vindt andere impact ondernemers uit de regio op het Kennemer Inkoop Platform. Via de Stichting Stadgarage worden er regelmatig bijeenkomsten georganiseerd bedoeld voor impact ondernemers.

Ik heb een impact bedrijf. Hoe zorg ik ervoor dat gemeenten en provincies bij mij gaan inkopen?

De gemeente koopt goederen en diensten in via de inkoopregels die voor overheden gelden. Soms betekent dit dat er een aanbestedingsprocedure noodzakelijk is, op andere momenten heeft de gemeente meer vrijheid om keuzes te maken in het inkoopproces. De gemeente juicht de wijze van ondernemen toe zoals de ondernemers op het Kennemer Inkoop Platform dit doen en stimuleert andere bedrijven dit voorbeeld volgen. Wanneer de inkoopvraag zich ervoor leent worden impact ondernemers benaderd voor een offerte-aanvraag.

Ik heb een bestaand bedrijf en wil meer impact maken. Hoe doe ik dat?

Via de Stichting Stadsgarage kunnen ondernemers een training volgen die gericht is op impact ondernemerschap. Meer informatie over de training.

Ik heb een bedrijf en op korte termijn personeel nodig. Ik wil impact maken door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen. Waar begin ik?

Bedenk of je mensen wilt re-integreren (helpen om arbeidsritme te vinden) of mensen op wilt leiden om uiteindelijk in vaste dienst te nemen. Verder zijn er bijzondere doelgroepen: ex-gedetineerden, ouderen, mensen met een beperking (verstandelijk of lichamelijk) verslaafden, statushouders, etc. Voor diverse doelgroepen gelden andere regelingen. Bespreek jouw wensen en ideeën met het Wijklab of maak een afspraak met het Werkgeversservicepunt.

De gemeente geeft bij grote opdrachten de verplichting tot Social Return On Investment aan opdrachtnemers. Hoe zorg ik ervoor dat deze bedrijven deze SROI verplichting bij mij gaan invullen?

Op het Kennemer Inkoop Platform staat een aparte pagina voor SROI bedrijven. Deze bedrijven voldoen aan een bepaalde standaard. De gemeente verwijst grote opdrachtnemers naar de bedrijven die hier vermeld staan om hun SROI verplichting in te vullen. Wil je weten wat je moet doen om ook de status van SROI bedrijf te krijgen, bekijk dan de informatie op deze pagina.