Innovatie GoLab

Startpunt voor duurzaamheidsprojecten 

Iedere doelstelling vraagt een andere invulling en aanpak. Om met elkaar impact te kunnen maken starten we met het organiseren van een GoLab.

Het GoLab is een proactieve en resultaatgerichte samenwerking. Als kwartiermaker brengen we belanghebbenden, zoals bedrijven, inwoners, kennisinstellingen en (semi-)overheidsinstellingen en of verschillende afdelingen samen om met elkaar oplossingen voor een duurzaamheidsvraagstuk te definiëren. De beoogde uitkomst hiervan is een samenwerkingsverband en een door alle partijen gedragen actieprogramma met financiële dekking. De methodiek die wordt gebruikt om tot een actieprogramma te komen is afhankelijk van het vraagstuk. De aanpak van het GoLab wordt daarom in samenspraak bepaald.

Continuïteit geborgd en resultaat verzekerd

Het actieprogramma hoort bij de uitvoering van het project dat is voortgekomen uit een GoLab. Onderdelen van een actieprogramma kunnen onder andere (hybride) leerprogramma's, netwerkbijeenkomsten, events en activerings- of zichtbaarheidscampagnes zijn. Het actieprogramma heeft als doel het succesvol implementeren en uitvoeren van ieder innovatieproject.

Voor (semi)overheid en bedrijven

Onze aanpak zetten we in om duurzame innovatie te realiseren bij bedrijven, overheden en andere organisaties die een positieve impact willen realiseren. Stichting Stadsgarage helpt je met het behalen van jouw duurzaamheidsdoelstellingen.

De Stadsgarage voert het impact vermogen op!

Stichting Stadsgarage is sinds 2015 de werkplaats voor organisaties die succesvol willen bijdragen aan het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen (SDG's). De Stadsgarage ontwikkelt, organiseert en ondersteunt succesvolle 'multi-stakeholder-projecten' in de regio. Binnen deze projecten verbinden we kennis, kunde en kapitaal. Dit doen we door het samenbrengen van de beste kennis- en implementatiepartners. Hiervoor werken we samen met zowel landelijke als lokale partners, met tot doel regionale ecosystemen te faciliteren, betekenisvolle innovatieprogramma's te ontwikkelen en actieprogramma's te realiseren.

Meer informatie

Neem contact op om te leren van onze ervaringen. Op deze wijze versnellen we de transitie naar betekenisvol ondernemerschap. Zo maken we samen maatschappelijke impact.