Circulair Ondernemen: opschalen en opschieten!

03-07-2019

Op donderdagmiddag 27 juni 2019 kwamen bedrijven uit Kennemerland naar de bijeenkomst circulair ondernemen in het verduurzaamde Seinwezen pand. De belangstelling voor circulair ondernemen in de regio is groot. Ruim 30 partijen - variërend van 5 tot 500 werknemers - waren aanwezig. Dat circulair ondernemen belangrijk en uitdagend is benadrukt dagvoorzitter André Brasser, medeoprichter van de Stadsgarage, partner van Circulair Ondernemen Kennemerland.

"We constateren dat er veel mooie initiatieven voor en door ondernemers zijn in de regio, maar dat het ontbreekt aan massa. Er is potentieel en er zijn partijen die kunnen ondersteunen. Kunnen we bestaande initiatieven verbinden, massa creëren en deze versnellen?" 

Marjan Minnesma - directeur Urgenda en keynote speaker - onderschrijft de urgentie. "We moeten opschalen en opschieten." Circulair is veel breder dan de mensen denken. Het gaat over kringlopen, biodiversiteit en duurzame energie. Over het goed benutten en hoogwaardig houden van je grondstoffen. Over het ontwerpen van nieuwe producten en ketens.

Kringloopland

Honderd jaar geleden waren we een mooi kringloopland. Het water werd opgevangen in regentonnen en er werd duurzaam energie opgewerkt. Nu moeten we eigenlijk een beetje terug zonder dat je echt teruggaat naar vroeger. Je wilt behouden wat je hebt zonder dat je hoeft in te leveren. Dat betekent dat we anders moeten gaan kijken naar hoe je kunt hergebruiken en dat we niet meer alles groot en centraal doen, maar kiezen voor dichtbij en lokaal. 

"Kies voor dingen die horen bij je regio en ga daarop voortborduren." 

Stap 1: Breng je grondstoffen in kaart
Breng je grondstoffen in kaart die passen bij de regio. Vind hier een aantal icoonprojecten bij en breng partijen samen die kunnen samenwerken. Laat overheden ook meedoen, maar laat het bedrijfsleven de kartrekker zijn. 

Stap 2: Versnel het samenwerken en creëer markt
Samenwerken kan versnellen doordat je elkaar kent en daardoor nieuwe markt creëren. 

Stap 3: Het aanjaagteam
Het werkt alleen met een aanjaagteam. Iedereen is altijd druk. Door te blijven verbinden en nieuwe ontwikkelingen in de gaten houden, houd je iedereen scherp en aangehaakt. 

Circulair ondernemen is urgent
We zien nog steeds niet de urgentie van klimaatverandering. We hebben het wel over veiligheid, maar niet over klimaatverandering. Terwijl klimaatverandering juist over veiligheid gaat. Bij duurzaamheid hebben we het over terugverdientijd, maar bij veiligheid hebben we het niet over terugverdientijden. Die is er ook helemaal niet. 

"Circulair ondernemen moet je willen en durven, want je wordt afhankelijk van elkaar, maar in de verandering zit 50% besparing en dat restje moet je zo duurzaam mogelijk opwekken."

Versnelling
Hoe kunnen bestaande initiatieven verbinden, massa creëren en deze versnellen? Baud Schoenmaecker, één van de initiatiefnemers van Circulair Ondernemen Kennemerland, vertelt hoe het versnellingsprogramma vormgegeven kan worden middels het bundelen van vraagstukken van ondernemers, het houden van werk bijeenkomsten en toont aan waar de kansen liggen. 

Het versnellingsprogramma
De vereniging bundelt de inzet van bedrijven en zorgt voor de samenwerking met overheden en kennisinstituten. De vereniging doet dit met doorlopend actieprogramma waarin:

 • De leden vraagstukken over circulair ondernemen en projecten inbrengen;
 • Een versnellingsteam de inbreng analyseert;
 • Inventarisatie en onderzoek plaatsvindt;
 • De leden projecten kiezen om in deel te nemen;
 • Voor elk project een plan van aanpak wordt opgesteld dat:
  1. 1. Aansluit op bestaande initiatieven en die versnelt;
  2. 2. Ketenpartijen en andere betrokken organisaties bijeenbrengt;
  3. 3. Samenwerkingsvormen in de ketens en over de ketens heen ontwikkelt.
 • Een jaarprogramma maakt met:
  • Werkbijeenkomsten;
  • Kennissessies, high level sprekers, 1x netwerkdiner;
  • Bezoeken.

Doelstellingen van de Vereniging Circulair

 • Voorsorteren op wet- en regelgeving;
 • Verbinden van initiatieven;
 • Bedrijven en organisaties helpen hun circulair bedrijfsmodel maken;
 • Kringlopen sluiten - afval van de een is een grondstof voor een ander;
 • Nieuwe kansen zien, delen en benutten om circulair te ondernemen;
 • Bijdrage leveren aan de versnelling naar een circulaire economie.

Afvalstoffen voor de één, zijn grondstoffen voor de ander
Tijdens de bijeenkomst werd de proef op de som genomen. "Laten we droog oefenen met de case die is ingebracht door Friethoes" zegt André Brasser.

Friethoes is een verse friet producent en heeft veel snijafval. Kunnen we van de schillen een ander product maken was de vraag van Sebastiaan Hoes, eigenaar van Friethoes. "We zijn begonnen met wodka. Dat was een mooi flesje, maar niet te zuipen. Toen zijn we bier gaan brouwen van de schillen en hebben daarna Brouwerij Jopen gevraagd. Ook hebben we er snackballetjes van gemaakt, maar we hebben nog steeds veel snijafval."

Er komt direct een reactie uit het publiek. Ton Belderok, aangesloten bij Cirkelstad weet wel raad met deze schillen. "Ik kan het gebruiken voor een biomeiler."

Hoe je dat nu het beste kan doen het circulair ondernemen?
"Gewoon beginnen", aldus Marjan Minnesma.

Hoe nu verder?
Beter op Weg, IndustrieKring Haarlem, Hogeschool InHolland, OD IJmond, Rabobank, Spaarnelanden en Stichting Stadsgarage hebben gezamenlijk een versnellingsprogramma opgesteld voor het bedrijfsleven. Door de bundeling van deze expertise, kennis, initiatieven en netwerken kan circulair ondernemen versnellen. Leden van de Vereniging Circulair hebben als doel ondernemingen uit Kennemerland circulair te maken en hiermee een voorbeeld te zijn voor andere regio's. In oktober gaat het programma van start. 

Blijf op de hoogte via www.circulairevereniging.nl of neem contact op per mail via: aanmelden@circulairevereniging.nl. 

Auteur: Kim Nooij