City Deal Impact Ondernemen - #ikbennietdeuitzondering

21-02-2022

Op 15 februari jl. is er vanuit de City Deal Impact Ondernemen de campagne #ikbennietdeuitzondering gestart. Het doel van deze campagne is het samen zichtbaar en tastbaar maken dat aannames en vooroordelen, die vaak bestaan rondom mensen met een uitkering of arbeidsbeperking, veelaal niet kloppen. Met korte filmpjes van verhalen, zogenaamde one-minute-movies, van ervaringsdeskundigen willen we actief bijdragen aan positieve beeldvorming rondom de inzet van kandidaten uit de vele verschillende doelgroepen. Samen laten we zien dat er veel goede voorbeelden zijn, en dat dit niet slechts uitzonderingen zijn, vandaar #ikbennietdeuitzondering. De campagne is gestart door Esther Moelands, zelf ervaringsdeskundige en maker van de eerste videoboodschap.


Kom in actie en doe mee!

Heb jij een mooi verhaal te delen van mensen die bij jou werken of uit jou netwerk? Aarzel niet maar kom in actie en doe mee! Wij kunnen een opzet voor een script en enkele tips voor het maken van het filmpje met je delen. Ook kunnen wij zorgen voor logo's en de ondertiteling. De campagne zal via social media gevoerd worden en elke maand delen we één van de verhalen om zo aantoonbare resultaten te boeken. Samen maken we een 'human library' van inspirerende verhalen te vinden op een eigen youtube-kanaal en onze website. We willen hier mee inspireren, motiveren, activeren en een kettingreactie/olievlek creëren. Wil je meedoen of meer info? Stuur dan een mailtje naar annemiek.vantol@platform31.nl

Met deze campagne bereiken we meerdere doelen bij verschillende doelgroepen:

  • Bedrijven en organisaties laten we zien dat zij een groot potentieel aan waardevolle en capabele medewerkers mislopen. Een doelgroep die zij, mede gezien de krappe arbeidsmarkt nu hard nodig hebben, maar ook een doelgroep die iets toevoegt aan de onderneming.
  • Uitvoeringsorganisaties, politiek en beleidsmakers tonen dat in veel gevallen gemeentelijk en landelijk beleid niet behulpzaam, en soms zelfs contraproductief of belemmerend kan werken.
  • De doelgroep zelf willen we inspireren en empoweren door met sprekende voorbeelden te tonen dat er echt mogelijkheden zijn om, naar vermogen, te participeren, bij te dragen en mee te doen.

Voor 2022 is de ambitie om:

  • Minimaal 30 one-minute-movies te creëren
  • Met deze filmpjes minimaal 100.000 views en interacties te realiseren
  • Dit bereik moet resulteren in minimaal 10 gesprekken tussen ervaringsdeskundigen en politici, beleidsmaker of uitvoerder
  • Daarnaast willen we minimaal 70 ervaringsdeskundigen bereiken die, geïnspireerd door de voorbeeld-filmpjes, hun eigen one-minute-movie uploaden, zo bestaat de 'human library' eind 2022 uit minimaal 100 filmpjes!