City Deal Impact Ondernemen verwelkomt 20 nieuwe partners

20-05-2022

Een divers palet van partners heeft vanmiddag op het Nieuwe Economie Festival een handtekening gezet onder de convenanttekst van de City Deal Impact Ondernemen. Met deze ondertekening zijn een kleine 100 partners aangesloten bij de City Deal. Projectleider Willemien Vreugdenhil: "We zijn enorm blij met de toetreding van al deze nieuwe partners. Ieder heeft zijn eigen toegevoegde waarde. Partijen als de Kamer van Koophandel, het UWV en stichting COFOF waren nog ontbrekende schakels in het netwerk. Samen kunnen we werk maken van een economie die invulling geeft aan Brede Welvaart."

De City Deal Impact Ondernemen is nu één jaar op weg. Nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan, barrières geslecht en diverse initiatieven ontplooid: Op initiatief van de partners uit de City Deal is de campagne #ikbennietdeuitzondering gelanceerd. Deze campagne wil vooroordelen over mensen met een arbeidsbeperking of bijstandssituatie wegnemen. De voorbeelden laten zien dat zij niet de uitzondering zijn. Ook is de leergang impact en vastgoed door partners geïnitieerd.

Het moment van ondertekenen is niet toevallig. Op het Nieuwe Economie Festival komen alle ondernemers die werken aan een nieuwe economie bijeen. Zij leveren ieder een aandeel aan de transitie van de economie. Toewerken naar een duurzame en inclusieve betekeniseconomie is precies wat de City Deal Impact Ondernemen beoogt. De City Deal Impact Ondernemen werkt samen met impact ondernemers, overheden, kennisinstellingen en financiers.

Netwerken bouwen en ondersteunen
Steeds meer ondernemers leveren met hun werk een positieve maatschappelijke of ecologische bijdrage. Deze ondernemers noemen we 'impact ondernemers'. Zij zetten zich bijvoorbeeld in voor kansen voor mensen met een beperking, afvalvermindering of armoedebestrijding in wijken. Deze ondernemers lopen in de praktijk tegen verschillende drempels aan. De City Deal Impact Ondernemen wil deze obstakels verminderen en wegnemen.

De City Deal richt zich daarom op het versterken van het impact ecosysteem, door netwerkvorming te stimuleren, verdienmodellen op maatschappelijke opgaven te ontwerpen, in te zetten op doorgroei en opschaling van impact ondernemers en door financieringsstromen voor impact ondernemers toegankelijker te maken.

Dat impact ondernemen een prominent thema blijft, blijkt uit het aantal deelnemende partijen: bijna 100 partijen verenigen zich in deze deal - gemeenten, provincies, ministeries, uitvoeringsorganisaties, kennisinstellingen, intermediairs, financiers, adviesbureaus en natuurlijk impact ondernemers. Een overzicht van partners is terug te vinden op de City Deal-pagina op AgendaStad.nl. Bekijk hier waarom de partners van de City Deal Impact Ondernemen meedoen. Samen experimenteren en leren deze partijen en werken ze toe naar een brede welvaart in de samenleving.