City Deal Impact Ondernemen

26-01-2021

Stichting Stadsgarage is één van de ondertekenaars van de landelijke City Deal Impact Ondernemen. We zijn één van de zes intermediaire organisaties rond Social Enterprise NL en zijn mede-ondertekenaar met de gemeente Haarlem vanuit het Actieprogramma. Doel van de City Deal is om regelgeving, netwerkvorming met 'impact second bedrijven' en financiering te verbeteren.

De landelijke samenwerking richt zich op drie thema's: daadkrachtiger samenwerkingen opzetten tussen overheden en ondernemers zodat zij maatschappelijke vraagstukken sterker en eensgezinder kunnen aanpakken; robuustere bedrijfsmodellen voor impact ondernemers ontwikkelen waar de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn opgenomen en het beter beschikbaar maken van financieringsbronnen daarvoor.


Met het instrument City Deal Impact Ondernemen spreken overheden, kennispartners én ondernemers het commitment uit samen aan deze praktijkopgaven te werken. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om te experimenteren.