City Deal Impact Ondernemen

26-01-2021

Op 11 maart lanceert de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Mona Keijzer, de City Deal Impact Ondernemen! Dit gebeurt op de online Global Goals Gemeenten Meet-up van de VNG. In de City Deal bundelen overheden, kennisinstellingen, financiers en bedrijven de krachten om impact ondernemen in Nederland aan te jagen. In totaal doen 73 partijen mee. Stichting Stadsgarage en de gemeente Haarlem zijn mede-ondertekenaars, vanuit het Actieprogramma. Uit onze regio doen ook impact ondernemers Raw paints, MEO en Breedweer mee.

Door deelname aan de City Deal Impact Ondernemen bevorderen we een makkelijkere totstandkoming van de zogenoemde 'handdruk' tussen impact ondernemers, overheden en andere bedrijven.

Duurzaamheid

Duurzaamheid staat bovenaan de prioriteitenlijst van gemeentelijk Nederland. Juist tijdens deze coronacrisis is het van belang scherp te houden welke toekomst we willen: een duurzame, inclusieve samenleving waarin iedereen mee kan komen. De Global Goals blijven daarvoor een helder kompas. En met nog maar 9 jaar te gaan tot 2030, is er werk aan de winkel.

Deelname Stadsgarage

Stichting Stadsgarage is één van de ondertekenaars van de landelijke City Deal Impact Ondernemen. We zijn één van de zes intermediaire organisaties rond Social Enterprise NL en zijn mede-ondertekenaar met de gemeente Haarlem vanuit het Actieprogramma. Doel van de City Deal is om regelgeving, netwerkvorming met 'impact second bedrijven' en financiering te verbeteren.

Landelijke samenwerking

De landelijke samenwerking richt zich op drie thema's: daadkrachtiger samenwerkingen opzetten tussen overheden en ondernemers zodat zij maatschappelijke vraagstukken sterker en eensgezinder kunnen aanpakken; robuustere bedrijfsmodellen voor impact ondernemers ontwikkelen waar de wereldwijde Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) zijn opgenomen en het beter beschikbaar maken van financieringsbronnen daarvoor.


Met het instrument City Deal Impact Ondernemen spreken overheden, kennispartners én ondernemers het commitment uit samen aan deze praktijkopgaven te werken. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om te experimenteren.