De Agenda Impact Ondernemen

19-05-2020

Ondernemers in Nederland staan nu op de 'overleef-stand'. De creativiteit die daarvoor nodig is kan van pas komen om impact ondernemen in de periode voorbij Corona een sterkere positie te laten innemen. Wat zouden we daarvoor kunnen doen? Onder regie van Sociaal Enterprise NL heeft Stadsgarage samen met een tiental Nederlandse platforms voor impact ondernemen een gezamenlijk visie geformuleerd. Die is gestuurd naar de ministers die daar het meeste over gaan, die van van Economische, Sociale en Binnenlandse Zaken ZK (lees hier meer).

Als vervolg daarop is op 15 mei een eerste gezamenlijk zoom meet-up georganiseerd om te verkennen welke eerste stappen we kunnen zetten. In eerste instantie komt dat er op neer dat we onze activiteiten in de verschillende regio's slimmer op elkaar gaan afstemmen. Behalve dat we zo meer gebruik kunnen maken van elkaars evenementen, trainingen en andere activiteiten, kunnen we een sterker geluid laten horen om de nieuwe economie meer in te richten op impact ondernemerschap. Een gezamenlijk opiniestuk is al in de maak. En zo zullen er meer praktische en tactische activiteiten volgen. Ideeën? Neem contact op via info@stichtingstadsgarage.nl. We gaan er graag samen mee aan de slag.