De vijf speerpunten voor Impact Economie - Social Enterprise NL

22-03-2021

Door de pandemie ziet de wereld er volledig anders uit dan anderhalf jaar geleden. De maatschappelijke en economische schade is groot, dus het is duidelijk dat het radicaal beter moet. Impact economie - duurzaam, inclusief en armoedervrij - daar heeft de maatschappij baat bij!

Onze partner Social Enterpise NL heeft vijf speerpunten gepresenteerd voor het nieuwe kabinet, om de transitie naar de Impact Economie te versnellen.

SPEERPUNT 1

Maatschappelijke waarde boven aandeelhouderswaarde

Financiële winst als doel is niet meer van deze tijd en de oorzaak van veel ellende in onze samenleving. Daarom is het van belang om in te zetten op nieuwe bedrijfsstructuren die verder kijken dan het financiële belang van de aandeelhouder. Denk hierbij aan de BVm, steward ownership, werknemersparticipatie, Bcorp en het centraal stellen van maatschappelijke waarde in de Corporate Governance Code.

SPEERPUNT 2

Brede welvaart boven alles

Welvaart is meer dan groei van het bbp. Dat wordt gelukkig steeds vaker erkend, Nederland kent de Monitor Brede Welvaart en we hebben ons gecommitteerd aan de SDG's. Maar de inzet hiervan is te vrijblijvend. Wij staan voor het maken van brede welvaart tot het uitgangspunt van alle aanbestedingen.

SPEERPUNT 3

Reken met echte prijzen

Een banaan die is geteeld onder duurzame en eerlijke omstandigheden, ligt uiteindelijk voor een hogere prijs in de supermarkt dan een 'gewone' banaan. Als je er over nadenkt is dat best krom en deze systeemfout houdt de transitie naar de impact economie tegen. De beste manier om dit te veranderen is door vol in te zetten op echte prijzen, waar ook verborgen kosten worden berekend. Doe dit door open source true pricing te stimuleren én belastingen te verplaatsen van arbeid naar grondstofgebruik.


SPEERPUNT 4

Maak de circulaire economie inclusief

Het belang van de circulaire economie wordt algemeen onderkend. Toch blijkt uit de laatste rapporten dat Nederland nog lang niet circulair is en er onnodig grondstoffen worden verspild. De sleutel ligt op de arbeidsmarkt, want hergebruik brengt - zoals sociale ondernemingen als Roetz Bikes en I did laten zien - veel werk met zich mee. Ondertussen staan er circa een miljoen mensen die willen werken aan de kant. Door werk binnen de circulaire economie te stimuleren, kunnen honderdduizenden mensen aan het werk en besparen we grondstoffen.

SPEERPUNT 5

Zet de impact economie centraal in het onderwijs

De volgende generatie wordt opgeleid met economische beelden uit het verleden. Dat moet anders. Maak het denken achter sociaal ondernemen de norm in het voortgezet en hoger economieonderwijs en stimuleer leerlingen in ondernemerschapsonderwijs om maatschappelijke problemen aan te pakken met hun eigen onderneming.