Dit is je kans om je te laten inspireren door één van de meest invloedrijke economen van dit moment. Ben je erbij?

25-08-2021

Yes! Provincie Noord-Brabant (onze partner in de City Deal) is erin geslaagd om Mariana Mazzucato naar Brabant te halen! Schrijf je vast in en verzeker je van een plekje. Dit is je kans om je te laten inspireren door één van de meest invloedrijke economen van dit moment. Ben je erbij?

Wanneer: 13 september tussen 15:00 en 16:30 uur Waar: achter je laptop, pc, tablet of telefoon

Ben je erbij? Meld je dan aan via deze link.
Wacht niet te lang, het aantal plaatsen is beperkt. Deelname is gratis.

*(Let op: de sessie is (deels) in het Engels)

Inspiratiesessie

Mariana Mazzucato kijkt in haar nieuwe boek Mission Economy op een radicaal nieuwe manier naar de grote uitdagingen waar we voor staan. Opwarming van de aarde, vervuiling, dementie, overgewicht, wapengeweld en mobiliteit. Deze milieu-, gezondheids- en sociale vraagstukken zijn enorm, complex en hebben geen eenvoudige oplossingen. Mazzucato liet zich inspireren door de maanlanding in 1969. Daarbij werden in de 'moonshot'-programma's op grote schaal de inzet en middelen van de publieke en private sector met succes gecombineerd: we gingen naar de maan!

Tijdens de sessie licht Mariana Mazzucato toe welke rol de overheid kan en moet spelen om deze complexe problemen op te lossen. Ze streeft naar een inclusieve, duurzame en innovatiegedreven economie met brede welvaart als uiteindelijk doel. Wij zijn benieuwd hoe zij aankijkt tegen de stappen die wij in Brabant in die richting zetten met o.a. het Brabant Outcomes Fund. Jij ook?

Wie is Mariana Mazzucato?

Mariana Mazzucato is één van de meest invloedrijke economen ter wereld. Ze is hoogleraar economie en innovatie aan het University College London (UCL) en onder meer voorzitter van de Raad voor Brede Economie en Gezondheid van de World Health Organization en adviseur van de VN en Europese Commissie op het gebied van innovatiegedreven inclusieve en duurzame groei. Haar boeken The Entrepreneurial State, The Value of Everything en Mission Economy zijn in een groot aantal landen gepubliceerd. Voor haar denkwijze over duurzame groei en de ondernemende overheid heeft ze al diverse prijzen in ontvangst genomen.

Brabant Outcomes Fund

De inspiratiesessie wordt georganiseerd door het provinciale team van het Brabant Outcomes Fund. Het Brabant Outcomes Fund stimuleert samenwerking en gedeelde verantwoordelijkheid binnen en tussen overheidsorganisaties en tussen publieke en private partijen. Om ondernemers te ondersteunen die financiële, sociale en ecologische waarde toevoegen aan Brabant en zo bijdragen aan brede welvaart.