Doe mee aan de Action Learning Sets - Live Online Leren

26-11-2020

Halverwege november waren er twee Action Learning Sets voor impact ondernemers vanuit het Live Online Learning (LOL) programma.

Action Learning Sets

Een Action Learning Set is een werkvorm die deelnemers instaat stelt om in korte tijd nieuwe gezichtspunten en oplossingen voor hun vraag te verkrijgen. Deze 'intervisie voor doeners' is gebaseerd op de principes van Action Learningen heeft als doel om toepasbare kennis ('actionable knowledge') te creëren. Tijdens de Action Learning Set legt elk team een vraag voor aan de aanwezigen. Die vraag wordt vervolgens systematisch aangescherpt en beantwoord in deelgroepen.

Live Online Leren

De Action Learning Sets zijn onderdeel van het Live Online Leren (LOL) trainings- en ontmoetingsprogramma voor impact ondernemers. In dit programma gaan we aan de slag met concrete vragen van jouw onderneming/ondernemerschap, wordt direct toepasbare kennis aangereikt en ervaringen gedeeld met andere impact ondernemers en expert trainers.

Wil je ook meedoen aan de sessies in januari en februari? Aanmelden voor bovenstaande sessies of de themasessies die we in 2021 gaan organiseren, kan door een mail te sturen naar: kristel@selab.nl met opgave van jouw naam, e-mailadres, onderneming en een korte beschrijving van het vraagstuk waar jij in jouw onderneming of ondernemerschap tegen aanloopt.