Dragon’s Den - Business Innovation van Hogeschool Inholland

09-03-2021

De vierdejaars studenten Business Innovation van Hogeschool Inholland presenteerden op donderdag 4 maart hun creatieve business plannen voor "wicked problems". Complexe sociale vraagstukken die aandacht nodig hebben. Van milieuvervuiling door drugsafval tot sekshandel in Roemenië, vleeslaboratoria, huisvesting voor lage inkomens en landbouwtraining/matching in Zimbabwe.

Samen met Gidon Lont (RSM) vervulden André Brasser en Sharon de Groot van Stichting Stadsgarage de rol van (fictieve) investeerders in het panel; de "dragons".

Hun rol als panel lid was om de business plannen die de studenten presenteerden te bevragen en te beoordelen op hun "feasibility, viability and desirability". Met andere woorden: is dit een echte sociale onderneming met impact en kan dit werken in de praktijk?

Een leuke uitdaging; een goede balans zoeken tussen maatschappelijke impact en solide business cases. Een middag met inspirerende pitches en verbinding met de toekomstige impact ondernemers!


#Stadsgarage #impactondernemen #sociaalondernemen #betekenisvolondernemen #betekeniseconomie #socialentrepreneurship