Gebouwenoffensief

06-02-2021

Liesbeth Hanekroot van Kennemer Energie biedt – tijdens de eerste bijeenkomst van REP op dinsdag 11 november 2020 – het overzicht van gebouwen met geschikte daken voor collectieve zonnestroominstallaties in de regio.

Kennemer Energie beschikt over diverse templates, tools en een beslisboom voor gebouweigenaren. Liesbeth benadrukt dat elk gebouw zijn eigen verhaal heeft en het dus zinvol is om specifieke niches te onderscheiden en ook zo te benaderen. Er is professionele ondersteuning nodig om belangrijke obstakels op financieel, technisch en juridisch gebied weg te nemen. Het is bijvoorbeeld lastig om vreemd vermogen aan te trekken. Daar kan de gemeente een rol in spelen met onder meer financiering en garantstelling.