Initiatievencafé uitnodiging

27-05-2022

Maandag 4 juli 2022 organiseert de gemeente een nieuwe editie van het Initiatievencafé van 17.00 tot 18.00 uur met aansluitend een borrel tot 19.00 uur. Dit keer is de locatie het Badhuis; een succesvol bewonersinitiatief die op een positieve manier bijdraagt aan de sociale cohesie in de Leidsebuurt. Het doel van het Badhuis is een open plek in de buurt creëren, waar bewoners elkaar leren kennen, kunnen groeien, waar projectgroepen de ruimte krijgen zich te organiseren en waar betaalbare ruimte gehuurd kan worden voor verjaardagsfeestjes. Het Badhuis fungeert als een tweede huiskamer voor alle buurtbewoners en ligt aan het Leidseplein 49 te Haarlem.

Het Initiatievencafé

Tijdens het Initiatievencafé pitchen Haarlemmers hun idee. Zij vertellen hoe zij de stad een fijnere, meer sociale of duurzame plek willen maken om in te wonen, werken of verblijven en welke hulpvraag ze hierbij hebben. De aanwezigen kunnen luisteren, vragen stellen, inspiratie opdoen en initiatiefnemers helpen met hun vraag. Doel is initiatiefnemers, maatschappelijke instanties, ondernemers, Haarlemmers en gemeente samen te brengen en elkaar verder te helpen.

Aanmelden om te pitchen

Een initiatief pitchen, luisteren of netwerken? Iedereen kan zich gratis aanmelden door een e-mail te sturen naar initiatief@haarlem.nl. Aanmelden voor het pitchen kan tot 23 juni 2022. Iedereen die een pitch wil doen tijdens het Initiatievencafé mag gratis deelnemen aan de training Pitchen met Passie door Paul Bierman. Datum voor deze training is maandag 27 juni van 13.30 - 17.00 uur in de Zijlpoort in Haarlem. Omdat we meer pitchaanmeldingen ontvangen, dan dat er plaats is in het programma, wordt tijdens de pitchtraining een selectie gemaakt.