Inspirerende voorbeelden: nationaal en regionaal

18-06-2021

Het is goed om te leren van inspirerende voorbeelden uit het land. Deze voorbeelden helpen om de lokale ambities te realiseren. Aernoud Olde, vertegenwoordiger van de energiecoöperaties in de RES voor Noord Holland Zuid en de Participatiecoalitie, deelt concrete succesvolle voorbeelden van lokaal eigendom. Hij tipt de Lokale Energie Monitor, van Hier Opgewekt waar de voortgang voor lokale coöperaties staat weergegeven, alsmede de mogelijkheid om contact op te nemen met de betreffende coöperaties voor kennisdeling.