Introductie Empower

01-12-2020

Empower is een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage samen met twaalf andere partners uit vier landen samenwerken om nieuwe vormen van burgerparticipatie uit te testen. IJmond en Zuid-Kennemerland is één van de zeven pilots. Kernvraag: hoe kun je partijen in de regio beter met elkaar in contact brengen om daarmee de uitvoering te versnellen. Er gebeurt al veel, maar wat uniek aan de Kennemer pilot is, is de nauwe samenwerking die met de regio gemeente en energie coöperaties tot stand kan worden gebracht.

Volhoudbaar bestaan
Erna Hollander, voorzitster coöperatie Kennemer Kracht, geeft het belang van 'volhoudbare initiatieven' aan. Hoe voorkom je dat initiatiefnemers afhaken. Kennemer Kracht brengt drie door hen te realiseren collectieve zonne-installaties in als lokale pilots in het Empower project. Daarin gaat het om lokaal eigendom, deelnemen in de investeringen die in installaties worden gedaan. Hoe komen we tot die invulling? Wij worden graag bij de voorkant betrokken over het gunnen van locaties. Krijgen de coöperaties positie aan tafels, zoals andere grote stakeholders? Hoe bereiden we ons op coöperaties voor op aanvragen die eraan komen? Wat is er aan financiële ondersteuning mogelijk om stappen te zetten?

Bekijk hieronder de presentatie zoals deze is gegeven tijdens de eerste REP bijeenkomst op dinsdag 10 november 2020.