Zwolle meets Haarlem

12-04-2019

Wat hebben Zwolle en Haarlem gemeen? De Stadsgarage organiseerde samen met het Zwolse Foster op 11 april een inspirerende kennisdelingssessie en ontving acht Zwollenaren in het Seinwezen - ambtenaren van de provincie en de gemeente, bedrijven en onderwijsinstellingen. Een impressie. Met minstens één conclusie: de gemene deler is te vinden in sociaal ondernemerschap.

Met het Interreg2Seas programma Spark Social Enterprise is de Stadsgarage een belangrijk centrum van en voor sociaal ondernemers. We hebben een accelerator opgezet dat sociaal ondernemingen ondersteunt in ondernemersvaardigheden. Maar ook is het gelukt (en dat is een on-going proces) om een learning community op te zetten. Met de acht bezoekers uit Overijssel, en Stephan Kooijman als vertegenwoordiger van de gemeente Haarlem hebben we gekeken naar de legacy; hoe kunnen we de tools die zijn ontwikkeld voor de accelerators ook blijvend inzetten voor ondernemingen, verder ontwikkelen, ook na het programma? En hoe ziet dat er interregionaal uit?

Stadsgarage partner Yvonne Haneman van Ground8 is op wijkniveau bezig met innovatie, belangrijk om de inwoners mee te krijgen. "Vanuit gemeente Haarlem horen we: 'Je hebt niets aan een klimaatakkoord als de bewoners niet weten wat je aan het doen bent.' Dat geldt natuurlijk voor alle projecten: zorg dat je alle stakeholders betrekt".

In samenwerking met de gemeente werkt de Stadsgarage aan het opstellen van een actieprogramma Sociaal Ondernemen. Het plan komt tot stand in co-creatiesessies met ondernemers en ambtenaren. Daarin komt o.a. naar voren dat er een ontmoetingsplaats moet zijn en dat sociaal ondernemen meer zichtbaarheid moet krijgen. Daarnaast zijn organisaties als de gemeente en provincie nodig als launching customers en inkopers. "Als we een ecosysteem rondom sociaal ondernemen willen creëren in Zwolle zullen de behoeften vergelijkbaar zijn", tekent Evianne Beijeman van Foster op.

Ook het reguliere bedrijfsleven meenemen is heel belangrijk. De koppeling met een commerciële partij maakt opschaling mogelijk voor sociale ondernemingen. Bovendien kunnen beide partijen van elkaar leren. "We hebben een ecosysteem nodig waarin sociaal, circulair en regulier MKB bij elkaar komen. Integrale innovatie dus, waarin sociaal, circulair, duurzaam en technologie bij elkaar horen! Die innovatie kan zich op verschillende plekken afspelen, maar het is wel belangrijk dat er een eenduidig beleid is die de puzzelstukken bij elkaar brengt", concluderen de Zwolse gasten.

"De koppeling met een commerciële partij maakt opschaling mogelijk voor sociale ondernemingen"

In Zwolle is de gemeente bezig om het aanbestedingstraject te vernieuwen. Uit deze vorm, genaamd Rapid Impact Contracting, kan gemeente Haarlem mogelijk lessen leren. Zwolle gaat aanbesteden op ambities! Een andere mogelijkheid voor samenwerking is in het onderzoek naar afvalstromen in ziekenhuizen, waar Windesheim onderzoek naar heeft gedaan. De les van 11 april is dat we onze krachten moeten bundelen en vanuit de 4 O's (Onderwijs, Onderzoek, Overheid, bedrijfsleven - quatriple helix) gezamenlijk actie moeten ondernemen om een ecosysteem te bouwen. 

Baud Schoenmaeckers