Live Online Learning programma - meld je aan!

02-03-2021

Het Live Online Learning (LOL) programma is voor startende en gevorderde impact ondernemers. Het bestaat uit acht praktische online sessies, waarin de vraagstukken van ondernemers centraal staan, zoals: hoe kan ik mij aanpassen aan de nieuwe situatie? Waar investeer ik nu in en wat is bruikbaar voor de langere termijn? Hoe kan ik mijn impact meten? Zie het volledige trainingsprogramma onderaan deze pagina.

Data

Naar verwachting gaan we na de zomervakantie weer van start. De exacte data zijn nog niet bekend, maar meld je alvast aan!

Heel volledige cursus met goed voorbereide opdrachten en prettige begeleiding. Dit zorgt er onder andere voor dat deelnemers echt op elkaar betrokken zijn en je heel veel van elkaar kunt leren.

- Deelnemer Live Online Learning 2020

Aanmelden

Beschrijving onderdelen trainingsprogramma, bestaande uit een zelfstudie/voorbereidingsopdracht + de live online trainingssessie:

1. Kennismaken en de essentie van jouw bedrijf

 • Kennismaken met elkaar en inzicht in waar sta ik nu aan de hand van formuleren en uitwisselen van de essentie van jouw bedrijf (in woorden en beelden)
 • Eerste ordening uitdagingen en kansen
 • Prioriteiten op de korte - lange termijn -> overzicht creëren

2. Inzicht in jouw doelstellingen en vraagstukken

 • Bepalen doelstelling impact onderneming/ondernemer en waarom je deze doelstelling wilt bereiken
 • Formuleren benodigde acties om doelstelling te realiseren en visualisatie dat je doelstelling al hebt bereikt
 • Inzicht in welke thema's verdieping? Start uitwerken in persoonlijk actieplan, bestaande uit een reflectierapport en stappenplan persoonlijke groei

3. Verkenning op jouw vraagstuk

 • Analyse van meest urgente, concreet vraagstuk
 • Praktische oplossingen aanreiken voor het vraagstuk, meedenkkracht aan de hand van Action Learning Set
 • Herformulering: op welke thema's verdieping? Uitwerken in actieplan impact onderneming (korte en lange termijn) en eerste matching buddies

4. Inzicht in jouw ecosysteem en stakeholdersanalyse

 • Helder beeld van jouw ecosysteem
 • Inzicht in stakeholders die invloed kunnen uitoefenen op of beïnvloed kunnen worden door het realiseren van jouw ondernemersdoelen

5. Inzicht in de behoefte van jouw klant(en) en waardeproposities

 • Inzicht in de belevingswereld van jouw belangrijkste directe en indirecte klant(engroep)
 • Inzicht in de pijnpunten en voordelen van jouw dienst/product voor de directe en indirecte klant(engroep)
 • Inzicht in het nut (de waarde) van jouw product of dienst (propositie) voor jouw (potentiële) directe en indirecte klant(engroep)

6. Impact aantonen en communiceren (impact meting)

 • Inzicht in waarom wil je impact meten, welke effecten je wil meten en aantonen en op wie en wat, welke aanpak je hiervoor nodig hebt en welk probleem je hiermee wilt oplossen
 • Inzicht in 9 - stappen model/meetinstrumenten met (voorbeeld) indicatoren

7. Financieringsvormen voor impact ondernemers

 • Inzicht in verschillende vormen van financiering (uit de markt: regulier en innovatief, geefgeld: donaties, subsidies, friendraising, nieuwe vormen van impact financiering)
 • Inzicht in jouw huidige verdienmodel en welke kansen andere financieringsvormen kunnen bieden
 • Concrete handvatten en actiepunten om aan de slag te gaan met andere vormen van financiering

8. Authentiek pitchen met impact: feestelijke afsluiting (op fysieke plek)

 • Kennis en inzicht in het maken en uitvoeren van een goede pitch
 • Inzicht in wat het programma je heeft opgeleverd en welke onderdelen je nog nodig hebt als Impact ondernemer
 • Nieuwe denkrichtingen, tips of netwerkcontacten voor jouw ingebrachte vraagstuk

Het LOL-programma is ontwikkeld binnen het Actieprogramma Impact Ondernemen Haarlem en is een samenwerking tussen Social Enterprise Lab (se.lab) en de Stichting Stadsgarage in Kennemerland.