Live Online Learning van start met 9 impact ondernemers uit Haarlem

21-10-2020

Op 20 oktober was de kick-off van het Live Online Learning programma Impact Ondernemen "met 9 Impact ondernemers uit Haarlem. In deze eerste sessie lag de focus op kennismaken en inventariseren. Wat zijn de uitdagingen, kansen en wat hebben de ondernemers nodig? Over twee weken kunnen de ondernemers een case inbrengen om de denkkracht van de ondernemers te benutten in een zogenoemde Action Learning Set. Dit om het perspectief van de case inbrenger te verbreden om zelf tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen.

Binnen dit traject wordt de Uno-box geïntroduceerd. De Uno-box is een 3 dimensionaal business model dat zorgt dat de ondernemer steviger in de markt staat en dat er een sterke verbinding is tussen de buitenwereld en de binnenwereld van de ondernemer! Dit met dank aan Henry Mentink van het Veerhuis in Varik. Henry is de bedenker van de Uno-box!

Kortom een mooie groep en een leerzaam traject dat Yvonne Haneman vanuit Stichting Stadsgarage samen met Kristel Logghe en Marguerite Evenaar van se.lab mag faciliteren de komende maanden! Het Live Online Learning programma is onderdeel van het Actieprogramma Impact Ondernemen 2020- 2024 van de Gemeente Haarlem en Stichting Stadsgarage.