Lokale energie monitor

22-02-2021

Hier Opgewekt monitort al zes jaar lang de lokale energie-initiatieven in Nederland. De Lokale Energie Monitor maakt ze zichtbaar en laat zien wat ze samen bereiken. De Monitor geeft zicht op het aantal energiecoöperaties, hun projecten en activiteiten. En hoe ze in onderlinge samenwerking met elkaar een stevige maatschappelijke beweging vormen. Lokaal actief, met landelijke impact.

Samenvatting Lokale Energie Monitor 2020
Nederland telt in totaal 623 energiecoöperaties, met een totaal geschat aantal leden en/of deelnemers aan projecten van ongeveer 97.000. Na zeven jaar snelle toename van het aantal coöperaties vlakt de groei af. Een zeker verzadigingspunt lijkt daarmee bereik te worden. Het gaat nu meer om de kwaliteit van de van de coöperaties: de doorontwikkeling naar dynamische en effectieve coöperaties met meer eigen projecten, leden en deelnemers.

Download
https://www.hieropgewekt.nl/lokale-energie-monitor