Onderzoek naar de interesse van studenten en jongeren in impact ondernemen - door Stadsgarage-alumnus Bob Hoftijzer

28-06-2022

Waar we het allemaal over eens zijn: met ondernemen is niks mis, zeker niet als de ondernemingsactiviteiten op één of andere manier bijdragen aan een betere wereld. Hoe komt het dan toch dat jongeren en studenten niet massaal starten als impact ondernemer? Zou het dan nog steeds te weinig onder de aandacht worden gebracht?

Tijdens mijn afstudeerstage deed ik onderzoek naar de hypothese die je uit de vorige vraag kunt afleiden. Daarbij ondervroeg ik door middel van interviews tweehonderd jongeren en studenten tussen de zestien en dertig jaar. In de enquête zat een nulmeting verstopt, waarin ik de interesse in impact ondernemen bij respondent peilde in status quo en in een situatie waarin ik hen informatie heb aangeboden. Wat bleek? In eerste instantie gaven de respondenten in nog geen 30% van de gevallen aan enige interesse te hebben in impact ondernemen. Theoretische en praktische voorbeelden werden hen gaandeweg bijgebracht. Uiteindelijk bleek bijna 85% van de respondenten interesse te hebben in impact ondernemen. Daaruit trek ik de conclusie dat verbeterde informatievoorziening onmisbaar is om deze jonge groep in grotere getalen te doen impact ondernemen.

Aanvullend onderzoek liet ook blijken dat ruim acht van de tien jongeren en studenten vooral circulair ondernemen een aansprekend thema vinden. Andere keuzemogelijkheden in deze interviews waren Stadsgarage-thema's wijkeconomie en energietransitie, bleken aanzienlijk minder populair te zijn. Daarnaast geeft een overgrote meerderheid aan zich liever te focussen op één domein tegelijk, dan op een bundel aan thema's. Wellicht is het interessant om jongeren eerst via het circulair ondernemen kennis te laten maken met het sociale domein.