Overzicht mogelijke projectlocaties gemeente Haarlem

18-06-2021

Jim van Keulen, Junior Programma Manager Energietransitie gemeente Haarlem, neemt ons mee; Waar staan we nu met de RES? Hoe werkt het en wat het betekent m.b.t. "zoekgebieden"?
Wat is een generiek of specifiek zoekgebied? En waarop ligt de focus van jouw regio IJmond of Zuid-Kennemerland?

In Haarlem is een eerste concept van een overzichtslijst opgesteld van mogelijke locaties, een document om te delen. De ambitie is om in onze regio met een overzichtslijst van verwachte projecten te werken. Dit levert mooie aanknopingspunten voor o.a. Coöperatie Kennemer Kracht om in gesprek te gaan; "dit levert heel veel inzicht".