Stadsgarage trekt ambtenaren over de streep tijdens het Social Enterprise Overheidscongres

12-04-2023

Op het Social Enterprise Overheidscongres van 30 maart werd een deelsessie gehouden over het belang van het opzetten van sterke lokale ecosystemen voor impact ondernemen. Floortje van Aken, directeur van Impact Noord, en Mark Damman, impact developer bij Stichting Stadsgarage, deelden hun ervaringen vanuit hun eigen context.

Impact Noord verenigt ondernemers

Floortje van Aken legde uit dat Impact Noord een vereniging is voor bedrijven in Groningen, Friesland en Drenthe. Ze benadrukte het belang van elkaar vinden en voortbouwen op elkaars krachten om als overheden samen een netwerkorganisatie neer te zetten, financiering toegankelijk te maken en kennisinstellingen te betrekken om zo een goed ecosysteem voor impact ondernemen op te zetten.

Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem en Kennemerland

Mark Damman vertelde over de regionale aanpak in Haarlem en Kennemerland, waarbij een collectief van ZZP'ers in samenwerking met de gemeente Haarlem uitvoering geeft aan het actieprogramma impact ondernemen. Hij benadrukte het belang van een regionale aanpak. Hij gaf het voorbeeld van hoe een lokaal duurzaam inkoopplatform en een impact-helpdesk kunnen helpen bij het verbeteren van de dienstverlening vanuit de overheid en de zichtbaarheid van impact ondernemers.

Over de streep

Er werd ook gesproken over de rol van de overheid bij het ondersteunen van impact ondernemers. Dit gebeurde aan de hand van stellingen waarbij aanwezigen, voornamelijk ambtenaren, gevraagd werden om hun mening te geven door zich al dan niet over een denkbeeldige streep te bewegen. André Brasser, coördinator en medeoprichter van Stichting Stadsgarage, leidde als gastheer dit gedeelte van de sessie. Al met al was het een interactieve sessie waarbij deelnemers werden aangemoedigd om van elkaar te leren en samen te werken aan het opzetten van sterke lokale ecosystemen voor impact ondernemen.