Stichting Stadsgarage en de energietransitie

10-03-2020

Stichting Stadsgarage werkt samen met de gemeente Haarlem, Zaandam en de coöperatie Kennemer Kracht aan het EU project Empower 2.0. Dit project heeft tot doel om burgers beter in staat te stellen zelf duurzame energie op te wekken. In het project richten wij ons specifiek op collectieve zonnedaken en onderzoeken we welke belemmeringen er zijn voor burgers en dak-eigenaren om samen een zonnedak te realiseren.

Ook kijken we naar andere mogelijkheden voor burgers om energie te besparen. De buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier in Haarlem heeft daarvoor een aanpak ontwikkeld, het Buurtonderhoudsplan (BOP). Het idee achter het BOP is om voor zoveel mogelijk woningen in de wijk een meerjarenonderhoudsplan te maken, waarin maatregelen worden meegenomen om de huizen te verduurzamen. Op dit moment doen al ongeveer 100 huiseigenaren mee in de wijk en op basis van al die individuele plannen organiseert de buurtcoöperatie vervolgens collectieve acties. Er wordt daarbij gebruik gemaakt van het online systeem HoomDossier van de coöperatie Hoom. 

In HoomDossier kan een huiseigenaar zelf de gegevens van het huis invullen, waarna er automatisch een advies uitrolt voor verduurzaming. Voor mensen die advies willen krijgen bij het invullen van HoomDossier zijn er ook energiecoaches opgeleid in de wijk. 

Aangezien er ook interesse is in andere wijken in Haarlem voor het Buurtonderhoudsplan heeft Stichting Stadsgarage samen met de buurtcoöperatie Duurzaam Garenkokerskwartier en coöperatie Hoom een uitrolplan opgesteld om deze aanpak ook in andere wijken te realiseren. Stichting Stadsgarage helpt daarbij initiatiefnemers in een wijk met het opzetten van een coöperatie en adviseert hoe het buurtonderhoudsplan het beste kan worden uitgerold.

Wil je meer informatie over het opzetten van een coöperatie? Neem contact op met Andries Tieleman van Stichting Stadsgarage via andries@stichtingstadsgarage.nl