Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups (TOPSS)

04-05-2020

Invest-NL trekt €100 miljoen uit voor het Tijdelijk Overbruggingskrediet Programma innovatieve Start- en Scaleups (TOPSS). Met de €100 miljoen voor TOPSS wil Invest-NL de beschikbaarheid van risicokapitaal waarborgen voor innovatieve start- & scaleups met een gezond perspectief die worden getroffen door de Covid-19 crisis. Financiering vanuit TOPSS is gericht op het voortzetten van activiteiten waarbij wordt geanticipeerd op een langere periode waarin fundraising lastig zal zijn.

Voor wie?
TOPSS biedt financiering vanaf €2 miljoen voor startups en scale-ups met betrokkenheid van professionele investeerders. Invest-NL financiert in beginsel max. 50% van de financieringsronde. Financiering wordt verstrekt in de vorm van een converteerbare lening. Invest-NL hanteert specifiek voor aanvragen in het kader van TOPSS een versneld investeringsproces van 3-5 weken. Proposities met maatschappelijke impact krijgen voorrang (FTE, CO2, R&D).

Waar kan een aanvraag worden ingediend?
Aanvragen kunnen vanaf 29 april 9.00 uur worden ingediend via het met Techleap.nl en de ROM's ingerichte gezamenlijke loket: www.techleap.nl/content/bridgefinancing-portal

Lees hier meer over TOPSS criteria en aanvragen.