Toolbox Makelaars met Mandaat

24-11-2023

Passende ondersteuning aan ondernemers met een maatschappelijke en circulaire ambitie. Dat is wat de gemeentelijke partners van de City Deal Impact Ondernemen willen. De Toolbox Makelaars met Mandaat helpt overheden met het stimuleren van impact ondernemen. 

Op initiatief van de City Deal Impact Ondernemen komt de werkgroep makelaarsteam met mandaat op regelmatige basis rond een thema bijeen. De groep, bestaande uit ambtenaren met een beleidsachtergrond, kennisinstellingen en adviesbureaus, deelt kennis en biedt ondersteuning bij het uitrollen van de toegewijde multidisciplinair teams, die een brug vormen tussen impact ondernemers en gemeentelijke organisaties of de provincie. De geleerde praktijklessen zijn door Platform31 en KplusV opgetekend in de Toolbox Makelaars met Mandaat. 

Voor wie?

De toolbox is met name interessant voor beleidsmedewerkers economie, sociale zaken en werkgelegenheid, welzijn en/of duurzaamheid bij gemeenten en provincies, die meer willen weten en aan de slag willen met dit impact ondernemen of dit een stap verder wil brengen in hun organisatie.

Modulair, interactief 'werkboek'

De toolbox is opgebouwd uit zes verschillende onderdelen, 'opstarten', 'verkennen', 'visie', 'actie-agenda', 'beleidsaanpassingen' en 'evalueren en monitoren', met elk uit één of meerder modules. Aan de hand van de verschillende modules wordt de lezer meegenomen in het inrichten van een makelaarsteam met mandaat en het opzetten en uitvoeren van een strategie voor impact ondernemen.

Tipje van de sluier

Een aantal inzichten tips en tricks die je in deze toolbox terug kunt vinden:

  • Doe wat binnen jouw lokale context past. Er is niet één juiste manier om meer voor impactondernemers te doen vanuit de gemeente of provincie. Lees in module 7 hoe de zes geïnterviewde regio's hun makelaarsteam hebben vormgegeven.
  • Creëer draagvlak op verschillende lagen in de organisatie: zowel ambtelijk als bestuurlijk. Lees in module 1 verder hoe je je collega's hiertoe kunt bewegen.
  • Je kunt als gemeente of provincie je social-return-regels standaardiseren. Voor impactondernemers die zich inzetten voor het realiseren van arbeidsplaatsen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt is het social-return-beleid erg belangrijk. Momenteel hebben overheden vaak verschillende regels op het gebied van social return. Dit kan voor (impact)ondernemers een belemmering zijn. Daarom zijn er nu een aantal regio's waar de social-return-regels gestandaardiseerd worden (bijv. in Zuid-Kennemerland en IJmond en Oost-Nederland). Meer weten? Zie module 5.
  • Als gemeente of provincie kun je een belangrijke rol spelen in het bij elkaar brengen van de verschillende partijen die nodig zijn om place-based impact investing mogelijk te maken. Op deze manier kunnen betekenisvolle ondernemingen groeien en vergroot je de maatschappelijke waardecreatie in een gebied. Lees meer en zie voorbeelden in module 10.