Uitnodiging bijeenkomst "Werkende Armen" - Collectief Kapitaal

13-09-2022

Praktische informatie

De bijeenkomst is op 28 september van 15.30 tot 17.00 uur op 28 september in de bibliotheek Schalkwijk, Fie Carelsenplein 2, 2036 AM Haarlem. 


Over de bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst zal Denise Harleman (oprichtster van Collectief Kapitaal) vertellen over Collectief Kapitaal. De bijeenkomst heeft verder een verkennende opzet: Hoe leeft het thema "werkende armen" in Haarlem? Hoe kunnen we dit onderwerp breder bespreekbaar maken in de stad? Welke rol kan cultuur daarbij spelen? Kunnen we in Haarlem een Collectief Kapitaal experiment opzetten? En zo ja, met wie kunnen samenwerken? We hebben je uitgenodigd omdat we denken dat je iets toe te voegen hebt tijdens de bijeenkomst en zouden het fijn vinden als je erbij bent. Zou je uiterlijk 16 september je deelname kunnen bevestigen? Deelname aan de bijeenkomst is uiteraard vrijblijvend.


Aanleiding

Meer dan 200.000 werkende mensen in Nederland zijn officieel arm (SER 2021). Het aantal mensen met werk dat niet kan rondkomen neemt in Nederland toe. Voor arme mensen zijn er allerlei voorzieningen: voedselbanken, budgetcursussen, toeslagen, stadspassen etc. Dat is nodig maar maakt niet zichtbaar dat het huidige systeem faalt: als werk niet voor bestaanszekerheid zorgt heeft dat ver strekkende gevolgen voor onze samenleving. Als inwoners en stadsmakers maken wij ons hier zorgen over. We willen graag onderzoeken hoe we dit vraagstuk in Haarlem aan de orde kunnen stellen of we met Collectief Kapitaal bij kunnen dragen aan een oplossing. 


Collectief Kapitaal 

Collectief Kapitaal is een initiatief dat in Amsterdam en Rotterdam een financieel/sociaal experiment opzet rond het thema bestaanszekerheid. Collectief Kapitaal zamelt geld in onder burgers en geeft dit aan burgers die wél werken maar toch bestaansonzekerheid ervaren. Het doel is niet om enkele uitverkorenen financieel te steunen, maar door middel van dit experiment ervaringen en gegevens te verzamelen en het thema bestaanszekerheid op de politieke kaart te zetten. Door de ervaringen van de gevers en ontvangers, en de gesprekken hierover met beleidsmakers en politici, onderzoekt Collectief Kapitaal wat er nodig is om het systeem structureel te veranderen. De eerste pilot in Amsterdam-Noord is inmiddels afgerond. Het komende jaar starten er twee nieuwe pilots in Amsterdam en in Rotterdam en mogelijk in meer steden. Meer informatie is te vinden op www.collectiefkapitaal.nl Tip: luister ook naar de podcast over Collectief Kapitaal van de Correspondent waarin één van de deelnemers vertelt over haar ervaringen. 


Wie zijn wij

Marieke Boon is sociaal uitvinder en Veronique Stegen is zelfstandig projectmanager. Wij willen als sociaal ondernemers bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. We wonen in Haarlem en onze inzet voor dit project is onbezoldigd. Denise Harleman is directeur en oprichter van Collectief Kapitaal. 


Kortom

We zien je graag op 28 september. Laat aub voor 16 september weten of je erbij bent. Ken je nog andere mensen waarvan je denkt dat die iets kunnen toevoegen? Geef dan naam en contactgegevens aan ons door dan nemen wij contact met hen op. 


Enthousiaste groet,

Denise Harleman, Veronique Stegen (06-43714441) en Marieke Boon (06-42087565)