Uitnodiging Webinar Betalen voor Impact

29-08-2022

Op donderdag 22 september organiseert de City Deal Impact Ondernemen het webinar betalen voor impact. U bent van harte uitgenodigd! 

Op dit moment worden de meeste (uitvoerings)organisaties gefinancierd voor hun activiteiten (uren) in plaats van het te behalen resultaat. Dit zorgt er in de praktijk vaak voor dat het voor organisaties financieel 'negatief' uitpakt wanneer zij hun activiteiten efficiënter of effectiever inrichten. Diverse gemeenten zijn inmiddels al actief aan het experimenteren met het betalen van (impact) ondernemingen voor gerealiseerde sociale of ecologische impact. Ook wordt er onderzocht hoe economische resultaten (besparingen) gewaardeerd kunnen worden. In sommige gemeenten worden deze programma's zelfs al opgeschaald. Een bekende manier van betalen voor impact zijn de social impact bonds. Daarnaast ontwikkelen zich meer eenvoudige instrumenten om voor resultaat te betalen. 

In dit webinar inspireren we u, als professional, om ook aan de slag te gaan met betalen voor impact. We starten we met een schets van de historische ontwikkeling van resultaatbetalingen. Vervolgens worden 3 a 4 voorbeelden toegelicht door praktijkdeskundigen uit diverse gemeenten en zal er een discussie zijn over de hobbels op de weg naar implementatie. Tot slot geeft een impact financier zijn reflectie. Na afloop van dit webinar bent u geïnspireerd en heeft u een aantal tools om aan de slag te kunnen met betalen voor impact in uw gemeente of organisatie. Dus bent u werkzaam bij een gemeente, impact onderneming of bij een impact financier? Kom dan inspiratie opdoen over hoe resultaatbetalingen kunnen bijdragen aan een florerend ecosysteem waarin impact centraal staat. Meld je aan door een mail te sturen naar: annemiek.vantol@platform31.nl. 

 Het webinar is een initiatief van City Deal Impact Ondernemen, spoor Financiering.