Update gebouwenoffensief

18-06-2021

Liesbet Hanekroot van Stichting Kennemer Energie (SKK) verzorgde een update over het gebouwenoffensief. Er is goed inzicht in de verschillende belangen, behoeften en regelingen van gebouweneigenaren.

Hierdoor kan SKE deze beter per niche benaderen. De uitkomst van de eerste fase is dat SKE zich dit jaar actief gaat richten op VvE's (woningen) en verdiepen in scholen en onderwijsinstellingen.
In deze niches zijn de minste juridische beperkingen en de meeste lokale bindingen.

Zo kunnen ze dit jaar nog stappen maken zodat de komende jaren daken worden gerealiseerd. Dat betekent niet dat SKE of Kennemer kracht zich niet meer richt op andere mogelijkheden, maar dit betreft het actief benaderen en daarmee focus op onderwijsdaken en VvE daken.