Ook dit semester hebben de IBaC-studenten van de Hogeschool Rotterdam weer hoge ogen gegooid

28-07-2022

Het was alweer de derde keer dat de Hogeschool Rotterdam een editie van de minor International Business and Career organiseerde in samenwerking met Stichting Stadsgarage. Een groep van 25 internationale minorstudenten is het afgelopen semester druk bezig geweest met het uitvoeren van verkennend onderzoek naar de mogelijkheden om een tweede Stadsgarage op te richten in Odense, Denemarken. Op 14 juni hebben deze studenten, verdeeld over vijf groepjes, hun bevindingen gepresenteerd aan docenten Ria Slingerland en Felix van Hoften en aan Stadsgarage-vertegenwoordigers André Brasser en Bob Hoftijzer. Alle teams hadden overduidelijk hun best gedaan om een inspirerend marketing- en communicatieplan op te stellen. Dat leverde vijf geweldige presentaties op, waaruit de Stadsgarage een flink aantal zeer bruikbare elementen aan kan ontlenen. Met dank aan de studenten komen we steeds dichter bij het moment dat er een Stadsgarage elders in de wereld kan worden geopend!