Terugblik op de bijeenkomst 'Kennemer meets Zaanstad' - Empower 2.0

28-11-2019

Op donderdag 14 november vond de 'Kennemerland meets Zaanstad' bijeenkomst plaats in het Seinwezen. Deze bijeenkomst, georganiseerd door Gemeente Haarlem en Zaanstad, WeSpark, Kennemer Energie en Stichting Stadsgarage, had als doel om duurzame initiatieven in Zaanstad en Kennemerland met elkaar in contact te brengen en van elkaar te leren. 

Er zijn verschillende connecties gemaakt, er is een rollenspel gedaan,  er zijn overeenkomsten en verschillen tussen de initiatieven geïnventariseerd, voorbeelden zijn bekeken en vragen zijn gesteld aan Annius Hoornstra, concern directeur van Gemeente Zaanstad, en Robbert Berkhout, wethouder van Gemeente Haarlem. Tot slot zijn barrières en succesfactoren in kaart gebracht en is de bijeenkomst geëvalueerd met alle aanwezigen. 

Dank aan alle aanwezigen, sprekers en in het bijzonder tekenaar Olivier Rijcken voor het mee-tekenen tijdens de bijeenkomst.

Bekijk hieronder de fotogalerij van de bijeenkomst en download het volledige verslag en de tekening.

De bijeenkomst 'Kennemerland meets Zaanstad' is onderdeel van het Empower 2.0 project, gefinancierd vanuit Interreg North Sea Region.