Netwerk / Community

Impact ondernemers kunnen het probleem waarvoor ze zich inzetten niet altijd in hun eentje oplossen. Zij hebben baat bij een netwerk waarmee ze in nauwe relatie met de gemeente staan, kunnen terugvallen op onderwijs en kennisinstellingen en zijn verbonden met andere ondernemers in de stad.


Op deze pagina dan ook een uitgebreid overzicht van netwerken en partners waarmee binnen het Actieprogramma wordt samengewerkt of die op hetzelfde thema 'impact ondernemen' actief zijn.


Impact ondernemers

Netwerk / Community