Samen circulair

De gemeente Haarlem heeft een speciale band met uitvoeringsorganisaties op het gebied van onder meer sportveldbeheer, recreatie en afvalinzameling. 

De Stadsgarage werkt aan een leercommunity waarin deze partijen en de gemeente de krachten bundelen om sneller de omslag te maken naar circulair ondernemerschap 

Projectpartners