S.E.E.D

Social Entrepreneurship and Ecosystems Development

Stichting Stadsgarage neemt deel aan het internationale S.E.E.D.-project.

S.E.E.D. is een samenwerkingsverband tussen 6 organisaties uit Finland (Sakky en Samiedu), Italië (Essenia UETP en Comune di Baronissi) en Nederland (Nova College en Stichting Stadsgarage), gefinancierd door de Europese Unie. De zes partners willen met het project een substantiële bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van het lokale ecosysteem voor sociaal ondernemers.


Social Entrepreneurship and Ecosystems Development

Dit project brengt onderwijsinstellingen samen met experts op het gebied van sociaal ondernemerschap om het ecosysteem van sociale ondernemingen vanuit verschillende perspectieven te bekijken.

Verschillende stakeholders en hun rollen en verantwoordelijkheden worden in kaart gebracht, en specifiek de rol van kennisinstellingen binnen dit ecosysteem onderzocht. Het doel is om succesfactoren en valkuilen te identificeren om het ecosysteem te versterken, en om de benodigde kennis en vaardigheden voor sociaal ondernemers om internationale leeruitkomsten te ontwikkelen, te analyseren en vast te stellen.


Nieuws en updates vanuit het project

Onderdeel van het project zijn drie leerzame reizen naar Haarlem, Finland en Italië, met veel ontmoetingen met sociale ondernemers en andere belangrijke stakeholders, waaronder bijzondere kennisinstellingen. 

De ontwikkelingen en resultaten van het project, maar ook inspirerende voorbeelden en relevante informatie voor stakeholders worden gedeeld via LinkedIn, de Stadsgarage nieuwsbrief en regelmatige updates op deze webpagina. Blijf dus op de hoogte!

Foto: In maart 2024 vond de aftrap van het project plaats, waarbij het team samen kwam in Finland.