Vereniging circulair

In samenwerking met de Rabobank, InHolland en Spaarnelanden, gesteund door de gemeente Haarlem, bouwen we aan een vereniging Circulair Kennemerland. 

Doel is een versnelling brengen in het realiseren van een circulaire economie op regionale schaal. Stadsgarage is de kwartiermaker. Belangrijk omdat circulair werken nieuwe kansen biedt, omdat reststoffen voor de een grondstof voor de ander is, omdat het sluiten van ketens kosten spaart, omdat het beter is voor mens en milieu. 

De vereniging organiseert bijeenkomsten, zorgt voor nieuwe kennis, maakt verbindingen tussen partijen die niet vanzelfsprekend zijn. De vereniging is een netwerk van doeners!

Projectpartners