Wijklabs

Vragen van impact-ondernemers gaan over meer dan alleen de gemeentelijke organisatie. Daarom zijn er ook fysieke ontmoetingsplekken in ieder stadsdeel. Deze Wijklabs zijn een leer- en experimenteeromgeving voor impact-ondernemers die in verbinding met de wijk willen ontwikkelen.

WijkLab Haarlem-Noord

Delftlaan 327 | 2024 CJ Haarlem

WijkLab Haarlem-Noord brengt actieve bewoners, ondernemers, stadmakers en beleidsmakers bij elkaar. Het is een leer- en experimenteer omgeving waarin wordt samengewerkt op (buurt)thema's als mobiliteit, zorg, groen en wonen. Het doel: bewoners meer regie geven over hun eigen leefomgeving.