Mantelzorghulp, óók voor ouders van een zorgintensief kind met een beperking

17-11-2020

De meeste ouders zorgen vanzelfsprekend voor hun kind. Ook als het gaat om een zorgintensief kind met een beperking. Zij doen dit met liefde. Veel ouders die zorgen voor een zorgintensief kind realiseren zich niet dat hun zorg verder gaat dan gebruikelijk. Zij beseffen niet dat zij mantelzorger, ofwel mantelouder zijn voor hun kind waardoor passende hulp aan hen voorbij gaat. Om mantelouders te helpen de weg te vinden in alle wet- en regelgeving, voorzieningen en zorg èn om mantelouders met elkaar in contact te brengen, openen Tandem, SIG en STG in de Week van de Mantelzorg samen met Ground8 en Studio Cocreatie één loket speciaal voor mantelouders. Een One-stop Shop waar mantelouders terecht kunnen met al hun vragen, waarbij de regie bij de ouders blijft.

Eén loket voor alle vragen

Ouders van een zorgintensief kind komen vaak terecht in een voor hen onbekende wereld met een wirwar van instanties, lokale regels en hulpverleners. Naast de zorgtaken, is er ook veel regelwerk nodig om alles in goede banen te leiden. Dit kan spanning en stress opleveren. Ruim 60% van deze ouders heeft te maken met overspannenheid en burn-outs. De One stop Shop is een plek waar mantelouders terecht kunnen met vragen als: Hoe kan ik hulpmiddelen aanvragen? Waar vind ik passend onderwijs voor mijn kind? Hoe financier ik de benodigde zorg? Hoe zorg ik voor tijd voor mezelf? Samen met een ervaren mantelzorgconsulent of mantelzorgmakelaar wordt gezocht naar oplossingen.

Hulp vanuit de lokale omgeving

Mantelouders hebben soms het gevoel er alleen voor te staan en alles zelf te moeten uitzoeken. Maar mantelouders hoeven er niet alleen voor te staan. In deze aanpak worden Haarlemse mantelouders uitgenodigd deel uit te maken van een mantelouder community. Een plek waar zij ervaringen kunnen uitwisselen, tips en advies aan elkaar kunnen vragen en mogelijk samen knelpunten kunnen oppakken. Gezocht wordt naar oplossingen in de buurt, dichtbij huis. Hiervoor wordt nauwe samenwerking gezocht met vrijwilligers en professionals, maar ook met buren en bewoners in de wijk.

Ben je mantelouder en heb je hulp nodig met het vinden van de juiste zorg of financiering? Kom je graag in contact met andere mantelouders om ervaringen uit te wisselen? Of heb je gewoon behoefte aan een luisterend oor? Meld je dan aan op nummer 023-891 06 10 of mail naar info@tandemmantelzorg.nl. Kijk voor meer informatie en een link naar de facebook community op www.tandemmantelzorg.nl/onestopshop.

Initiatiefnemers:

De ontwikkeling van het Wijkbedrijf Integrale Mantelzorg is een initiatief van Ground8 en Studio Cocreatie en is tot stand gekomen met medewerking van Stichting Stadsgarage en Stichting Coelombie. Het concept en bedrijfsmodel is ontwikkeld in samenwerking met Tandem Mantelzorg, Stichting SIG, STG vrijwilligershulp & mantelzorg, Brain Club, Studio Manon Juliette en Willemijn Roest Mantelzorgmakelaar i.o.

Photocredits: Xavier Mouton - Unsplash