Succesverhaal: Sportfever

29-11-2019

Jeroen van Hoesel van Sportfever was deelnemer van het Spark Social Enterprise Accelerator programma. Hij vertelt over zijn sociale onderneming en zijn ervaring met het accelerator programma.

Jeroen van Hoesel is opgeleid als sportleraar en kwam er door gesprekken met de kinderen in de gymzaal en door zelf in Haarlem rond te kijken achter dat er weinig kwalitatief goede beweegactiviteiten werden aangeboden, zeker na schooltijd. "De kinderen gaven aan dat er te weinig activiteiten waren die ze aansprak. Ik merkte ook dat wanneer de kinderen waren opgehaald van school dat de schoolpleinen eigenlijk altijd leeg waren. Dat was in 2007 al zo, maar nu 12 jaar verder is dat eigenlijk alleen maar toegenomen", vertelt Jeroen. Dit maatschappelijke probleem heeft Jeroen overtuigd van zijn visie op het gebied van sport en bewegen en zo heeft hij in 2007 de sportieve kinderopvang 'Sportfever' opgezet. Inmiddels zijn er vijf BSO's van Sportfever opgezet waarmee meer dan 1200 kinderen per dag aan het sporten zijn.

Jeroen is destijds getipt voor deelname aan het Spark Social Enterprise Accelerator programma. "De reden waarom ik deel ben gaan nemen is eigenlijk omdat ik op zoek was naar nieuwe mogelijkheden om socialer te groeien en in contact te komen met andere sociaal ondernemers, ook in het buitenland", licht Jeroen toe. Hij benoemt de uitwisseling tussen de ondernemers als meest waardevolle van het programma, ook noemt hij de Safari naar België: "Je bent echt even vijf dagen weg van je werk en daardoor kun je je volledig focussen op het programma en de inhoud". Door uitdagingen met de andere ondernemers te delen en inspiratie op te doen tijdens het programma is Jeroen op het idee gekomen een fietsplan op te stellen voor de BSO's, een mooie duurzame oplossing voor een logistiek probleem.

Als je hetzelfde blijft doen wat je altijd hebt gedaan, dan blijf je ook staan waar je nu staat.

Elke deelnemer van het Spark Social Enterprise Accelerator programma heeft een coach tot zijn of haar beschikking gehad voor één op één begeleiding. Jeroen werkt nog steeds samen met de coach die destijds aan hem is toegewezen: "Ik vind het heel prettig om met een coach te klankborden, je wilt niet altijd alles met iedereen delen. De vertrouwensband was er snel en ik werk nog steeds samen met mijn coach". Tijdens één van de laatste sessies van het programma kwam een externe sociaal ondernemer vertellen over groeien, de boodschap van die sessie is Jeroen bijgebleven: "Als je hetzelfde blijft doen wat je altijd hebt gedaan, dan blijf je ook staan waar je nu staat."

Jeroen benoemt dat hij heeft geleerd om op een andere manier naar zijn bedrijf te kijken, te luisteren en te delen met andere sociaal ondernemers. "Het programma heeft een positieve bijdrage geleverd aan mijzelf als ondernemer, waardoor het bedrijf ook profiteert", vertelt Jeroen. Sportfever zat destijds op drie locaties, nu inmiddels op vijf locaties én er is sinds kort ook een peuteropvang.

Als tip voor startende sociaal ondernemers wil Jeroen meegeven dat het belangrijk is om niet afhankelijk te zijn van anderen: "Zorg vooral dat je het zelf goed georganiseerd hebt. Je moet natuurlijk je kosten kunnen dekken, maar je wilt niet te veel afhankelijk zijn van subsidies of dergelijke. Probeer onafhankelijk je dromen waar te maken!"