Empower 2.0

Voltooid project: EMPOWER 2.0 - 

Regionale Energie Participatie Kennemerland

Empower 2.0 was een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage samen met dertien andere partners uit vier landen samenwerkten op het gebied van duurzame collectieve energie opwekken met lokaal eigendom.

Het project beoogde de empowerment van burgers door de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de adoptie van energie bezit. Dit leidde tot een toename van het energiebewustzijn en de productie van hernieuwbare energie, en daarmee zou de ecologische voetafdruk in de Noordzeeregio verminderen. Regionale Energie Participatie

Kennemerland is één van de zeven pilots. Kernvraag: hoe kun je partijen in de regio beter met elkaar in contact brengen om daarmee de uitvoering te versnellen. Er gebeurde al veel, maar wat uniek aan de Kennemer pilot is, is de nauwe samenwerking die met de regio gemeente en energiecoöperaties tot stand kon worden gebracht.

Uit de Kennemer pilot is de Regionale Energie Participatie voortgekomen. Een platform waarop kennis wordt gedeeld door alle betrokken partners.


Berichten

Dit is vooral het geval bij de grotere coöperaties met meerdere daken of de ambitie om meerdere daken te realiseren. Daken oprichten is één, maar vervolgens ook beheren en continueren is twee. Daar komen operationele- en administratieve taken bij, net als samenwerking met de gemeente, netbeheerder en andere partijen. Dat kost de bestuurders van...

Deze video legt uit en laat zien waar het Empower2.0 project, een Interreg North Sea Region project, over gaat. Stichting Stadsgarage is één van de 14 partnerorganisaties van het project, gericht op het vergroten van lokaal eigenaarschap van duurzame energieopwekking door empowerment van burgers. Ga met ons mee op reis en kijk! Bekijk de video op...

Partners

Financiële Ondersteuning