Empower 2.0

Empower 2.0 is een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage samen met twaalf andere partners uit vier landen samenwerken om nieuwe vormen van burgerparticipatie uit te testen.

Het project beoogt de empowerment van burgers door de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de adoptie van energie bezit. Dit zal leiden tot een toename van het energiebewustzijn en de productie van hernieuwbare energie, en daarmee de ecologische voetafdruk in de Noordzeeregio verminderen.

Kennemerland is één van de zeven pilots. Kernvraag: hoe kun je partijen in de regio beter met elkaar in contact brengen om daarmee de uitvoering te versnellen. Er gebeurt al veel, maar wat uniek aan de Kennemer pilot is, is de nauwe samenwerking die met de regio gemeente en energiecoöperaties tot stand kan worden gebracht.


Regionale Energie Participatie

Uit de Kennemer pilot is de Regionale Energie Participatie voortgekomen. Een platform waarop kennis wordt gedeeld door alle betrokken partners.


Updates

Zonnepanelen, windmolens, warmtenetten, waar de energie in de nabije toekomst ook wordt opgewekt, de helft komt van installaties, in handen van burgers. Althans dat is de ambitie die de zeven regiogemeenten in IJmond en Zuid Kennemerland hebben geformuleerd in de Regionale Energie Strategie 'RES': 50% van de duurzame energieopwekking is in lokaal...

Ben je actief in een energiecoöperatie in Kennemerland en wil je bijdragen aan duurzame energieopwekking in jouw regio? En vind je burgerparticipatie daarbij ook belangrijk? Doe dan mee aan de Introductie Regionale Energie Participatie op dinsdagmiddag 10 november.

Partners

Financiële Ondersteuning