Empower 2.0

Voltooid project: EMPOWER 2.0 - 

Regionale Energie Participatie Kennemerland

Empower 2.0 was een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht en Stichting Stadsgarage samen met dertien andere partners uit vier landen samenwerkten op het gebied van duurzame collectieve energie opwekken met lokaal eigendom.

Het project beoogde de empowerment van burgers door de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de adoptie van energie bezit. Dit leidde tot een toename van het energiebewustzijn en de productie van hernieuwbare energie, en daarmee zou de ecologische voetafdruk in de Noordzeeregio verminderen. Regionale Energie Participatie

Kennemerland is één van de zeven pilots. Kernvraag: hoe kun je partijen in de regio beter met elkaar in contact brengen om daarmee de uitvoering te versnellen. Er gebeurde al veel, maar wat uniek aan de Kennemer pilot is, is de nauwe samenwerking die met de regio gemeente en energiecoöperaties tot stand kon worden gebracht.

Uit de Kennemer pilot is de Regionale Energie Participatie voortgekomen. Een platform waarop kennis wordt gedeeld door alle betrokken partners.


Interreg North Sea Region EMPOWER 2.0

EMPOWER 2.0 is the abbreviation of Empowering the citizens - Towards European Energy Market 2.0 (Enabling More People's OWnership in Energy tRansition).

The project aims to demonstrate and accelerate the empowerment of citizens to become active energy citizens. Citizens are facilitated to:

 • create local energy communities via existing civil society structures.
 • develop new, for example organisational solutions.
 • adopt new, emerging and existing solutions for energy ownership.

This will lead to an increase of energy awareness and renewable energy production, and hence reduce the environmental footprint in the North Sea Region.


  Berichten

  Dit is vooral het geval bij de grotere coöperaties met meerdere daken of de ambitie om meerdere daken te realiseren. Daken oprichten is één, maar vervolgens ook beheren en continueren is twee. Daar komen operationele- en administratieve taken bij, net als samenwerking met de gemeente, netbeheerder en andere partijen. Dat kost de bestuurders van...

  This episode features all lessons learnt from the EMPOWER 2.0 journey. From the experiences in the different case studies, we have distilled policy advice for local authorities and advice for citizens interested in starting up their own local energy initiative. Both the European Commission and many local and regional governors give their...

  Partners

  Financiële Ondersteuning