Empower 2.0

Empower 2.0 is een Europees programma waarin gemeente Haarlem, coöperatie Kennemer Kracht en Stichting  Stadsgarage samen met dertien andere partners uit vier landen samenwerken op het gebied van duurzame collectieve energie opwekking met lokaal eigendom.

Het project beoogt de empowerment van burgers door de ontwikkeling van nieuwe oplossingen en de adoptie van energie bezit. Dit zal leiden tot een toename van het energiebewustzijn en de productie van hernieuwbare energie, en daarmee de ecologische voetafdruk in de Noordzeeregio verminderen. 

Kennemerland is één van de zeven pilots. Kernvraag: hoe kun je partijen in de regio beter met elkaar in contact brengen om daarmee de uitvoering te versnellen. Er gebeurt al veel, maar wat uniek aan de Kennemer pilot is, is de nauwe samenwerking die met de regio gemeente en energiecoöperaties tot stand kan worden gebracht.


Regionale Energie Participatie

Uit de Kennemer pilot is de Regionale Energie Participatie voortgekomen. Een platform waarop kennis wordt gedeeld door alle betrokken partners.


Updates

Deze video legt uit en laat zien waar het Empower2.0 project, een Interreg North Sea Region project, over gaat. Stichting Stadsgarage is één van de 14 partnerorganisaties van het project, gericht op het vergroten van lokaal eigenaarschap van duurzame energieopwekking door empowerment van burgers. Ga met ons mee op reis en kijk! Bekijk de video op...

Uitnodiging actie-sessie - Collectieve zonnedaken: obstakels? De oplossingen van coöperaties!
Met o.a. op het programma recente lessen uit de praktijk van KweekZon, Tegenstroom en het Mendelcollege. Over obstakels, zoals de dakconstructies en de verzekeringen, bij de realisatie van collectieve zonnedaken en hoe je die omzeilt. De oplossingen van...

Partners

Financiële Ondersteuning