Energietransitie

Zonnepanelen, windmolens, warmtenetten, waar de energie in de nabije toekomst ook wordt opgewekt, de helft komt van installaties, in handen van burgers. Althans dat is de ambitie die de zeven regiogemeenten in IJmond en Zuid Kennemerland hebben geformuleerd in de Regionale Energie Strategie 'RES': 50% van de duurzame energieopwekking is in lokaal...

Ben je actief in een energiecoöperatie in Kennemerland en wil je bijdragen aan duurzame energieopwekking in jouw regio? En vind je burgerparticipatie daarbij ook belangrijk? Doe dan mee aan de Introductie Regionale Energie Participatie op dinsdagmiddag 10 november.

De overheid streeft naar zo hoog mogelijke burgerparticipatie. En dat lukt natuurlijk beter in de regio naarmate die elkaar beter kennen en samen weten op te trekken. Om dat voor elkaar te krijgen is de Hogeschool Leiden aangesloten bij het Europese Empower programma dat de Stadsgarage samen met Kennemer Kracht en de gemeente Haarlem...

Op het Mendelcollege is waarschijnlijk plek voor 900 zonnepanelen; energie voor 160 huizen in de buurt! Onlangs ondertekenden de partijen een intentieverklaring om nog dit jaar een collectief zonnestroomdak te ontwikkelen. Mede mogelijk gemaakt door het Europese project EMPOWER2.0.

Stichting Stadsgarage richt zich met het Empower 2.0 project op collectieve zonnestroominstallaties, maar hoe richt je als 'burger' zo'n zonnecollectief op? In deze video worden de 6 stappen toegelicht voor het opzetten van een zonnecollectief om samen de energietransitie verder te brengen. Deze video is gemaakt door Sacha Detmar als onderdeel van...

Stichting Stadsgarage werkt samen met de gemeente Haarlem, Zaandam en de coöperatie Kennemer Kracht aan het EU project Empower 2.0. Dit project heeft tot doel om burgers beter in staat te stellen zelf duurzame energie op te wekken. In het project richten wij ons specifiek op collectieve zonnedaken en onderzoeken we welke belemmeringen er zijn voor...

Op 14 november 2019 trapte het programma af met een bijeenkomst in het Seinwezen, waarbij Zaanse en Kennermerlandse energie-initiatieven kennis met elkaar maakten onder leiding van wethouder Robbert Berkhout en zijn Zaanse collega Sanna Munnikendam. Het programma - en de bijeenkomst - richtte zich op de vraag wat er nodig is om burgers beter in...

Op 14 november maken Zaanse en Kennemerlandse energie-initiatieven voor het eerst kennis met elkaar bij de Stadsgarage in het Seinwezen. Onder leiding van de wethouders uit Zaanstad en Haarlem trappen zij daarmee het EU programma Empower af. Dat richt zich op de vraag wat er nodig is om burgers beter in staat te stellen om hun eigen energie op te...