Energietransitie

Dit is vooral het geval bij de grotere coöperaties met meerdere daken of de ambitie om meerdere daken te realiseren. Daken oprichten is één, maar vervolgens ook beheren en continueren is twee. Daar komen operationele- en administratieve taken bij, net als samenwerking met de gemeente, netbeheerder en andere partijen. Dat kost de bestuurders van...

Deze video legt uit en laat zien waar het Empower2.0 project, een Interreg North Sea Region project, over gaat. Stichting Stadsgarage is één van de 14 partnerorganisaties van het project, gericht op het vergroten van lokaal eigenaarschap van duurzame energieopwekking door empowerment van burgers. Ga met ons mee op reis en kijk! Bekijk de video op...

Uitnodiging actie-sessie - Collectieve zonnedaken: obstakels? De oplossingen van coöperaties!
Met o.a. op het programma recente lessen uit de praktijk van KweekZon, Tegenstroom en het Mendelcollege. Over obstakels, zoals de dakconstructies en de verzekeringen, bij de realisatie van collectieve zonnedaken en hoe je die omzeilt. De oplossingen van...

Zonnepanelen, windmolens, warmtenetten, waar de energie in de nabije toekomst ook wordt opgewekt, de helft komt van installaties, in handen van burgers. Althans dat is de ambitie die de zeven regiogemeenten in IJmond en Zuid Kennemerland hebben geformuleerd in de Regionale Energie Strategie 'RES': 50% van de duurzame energieopwekking is in lokaal...

Ben je actief in een energiecoöperatie in Kennemerland en wil je bijdragen aan duurzame energieopwekking in jouw regio? En vind je burgerparticipatie daarbij ook belangrijk? Doe dan mee aan de Introductie Regionale Energie Participatie op dinsdagmiddag 10 november.

De overheid streeft naar zo hoog mogelijke burgerparticipatie. En dat lukt natuurlijk beter in de regio naarmate die elkaar beter kennen en samen weten op te trekken. Om dat voor elkaar te krijgen is de Hogeschool Leiden aangesloten bij het Europese Empower programma dat de Stadsgarage samen met Kennemer Kracht en de gemeente Haarlem...

Op het Mendelcollege is waarschijnlijk plek voor 900 zonnepanelen; energie voor 160 huizen in de buurt! Onlangs ondertekenden de partijen een intentieverklaring om nog dit jaar een collectief zonnestroomdak te ontwikkelen. Mede mogelijk gemaakt door het Europese project EMPOWER2.0.

Stichting Stadsgarage richt zich met het Empower 2.0 project op collectieve zonnestroominstallaties, maar hoe richt je als 'burger' zo'n zonnecollectief op? In deze video worden de 6 stappen toegelicht voor het opzetten van een zonnecollectief om samen de energietransitie verder te brengen. Deze video is gemaakt door Sacha Detmar als onderdeel van...