Energietransitie

Stichting Stadsgarage werkt samen met de gemeente Haarlem, Zaandam en de coöperatie Kennemer Kracht aan het EU project Empower 2.0. Dit project heeft tot doel om burgers beter in staat te stellen zelf duurzame energie op te wekken. In het project richten wij ons specifiek op collectieve zonnedaken en onderzoeken we welke belemmeringen er zijn voor...

Op 14 november 2019 trapte het programma af met een bijeenkomst in het Seinwezen, waarbij Zaanse en Kennermerlandse energie-initiatieven kennis met elkaar maakten onder leiding van wethouder Robbert Berkhout en zijn Zaanse collega Sanna Munnikendam. Het programma - en de bijeenkomst - richtte zich op de vraag wat er nodig is om burgers beter in...

Op 14 november maken Zaanse en Kennemerlandse energie-initiatieven voor het eerst kennis met elkaar bij de Stadsgarage in het Seinwezen. Onder leiding van de wethouders uit Zaanstad en Haarlem trappen zij daarmee het EU programma Empower af. Dat richt zich op de vraag wat er nodig is om burgers beter in staat te stellen om hun eigen energie op te...