Hoe organiseer je een goede samenwerking voor gezamenlijke duurzame opwek?

18-06-2021

Aan de hand van het vervolg op het Schoteroog project maakten Stichting Kennemer Energie (SKE), Energiecoöperatie Kennemer Kracht (CKK), Gemeente Haarlem en Stichting Stadsgarage een gezamenlijke aanpak om lokale duurzame energieopwekking te versnellen. Wat is daar voor nodig in onze regio? Ido de Vries van Stichting Stadsgarage deelt de bevindingen, uitdagingen en voordelen. Tenslotte de heldere ambities van Kennemer Kracht (Erna Hollander) en Stichting Kennemer Energie (Liesbet Hanekroot).