André Brasser in gesprek met Goede Zaken over impact ondernemen

04-11-2020


In een interview met Jaap Sluis van Goede Zaken vertelt André Brasser hoe Stichting Stadsgarage zich inzet om sociaal ondernemerschap te stimuleren. De Stadsgarage helpt o.a. ondernemers met coachingstrajecten, zodat zij impact kunnen realiseren op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie, circulaire economie en maatschappelijk ondernemen.

Dwarsverbanden en samenwerking

Maar waarom willen bedrijven dit? Volgens Brasser komt dat doordat bedrijven moeten draaien, een winstmarge moeten realiseren. De maatschappij verandert en er ontstaan nieuwe wensen vanuit de samenleving. Deze wensen hebben vaak een meer ecologisch doel dan dat vroeger het geval was. Als voorbeeld noemt hij Dopper, waarmee de Stadsgarage samenwerkt. Dit bedrijf heeft zo veel succes, omdat mensen iets willen doen tegen de plastic soep. Impact ondernemen draait dus niet om het steunen van een goed doel, maar om het bevredigen van een ecologische behoefte.

Actieprogramma Haarlem

Interviewer Jaap Sluis merkte terecht op dat het fenomeen "dwarsverbanden", dus het koppelen van partijen, centraal staat in de visie van de Stadsgarage. Hij stelt dat de Stadsgarage de weg wijst wanneer er kennis te halen valt. Hij is toch benieuwd welke partijen er voor de Stadsgarage erg belangrijk zijn. Volgens Brasser speelt de Gemeente Haarlem een grote rol, want hiermee bestaat een vijfjarige samenwerking om impact ondernemen binnen de gemeente een grotere omvang te geven. De gemeente is hierin zo belangrijk, omdat zij bijvoorbeeld vergunningen en subsidies kunnen verstrekken. Daarnaast ziet de gemeente op zijn beurt graag dat inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt weer binnen een bedrijf worden geplaatst - een belangrijke activiteit van de Stadsgarage. Binnen het Actieprogramma Impact Ondernemen is dat één van de thema's waaraan de Stadsgarage werkt.

Live Online Learning (LOL)

Het interview wordt vervolgd met het Live Online Learning-programma. Hierbij worden ondernemers in de coronatijd online gecoacht bij het creëren van impact. Er worden speciaal opgeleide trainers ingezet, die twintig ondernemingen uit de regio begeleiden in het opzetten en uitbouwen van hun onderneming. Ook wordt er in samenwerking met het Ondernemersklankbord (OKB) gewerkt aan een ander coaching programma, waarin niet alleen maar wordt gewerkt aan het oplossen van reguliere MKB-vraagstukken. Er wordt gezocht naar oplossingen voor bedrijven die nog niet precies weten hoe ze maatschappelijke impact kunnen maken. Met de praktijkervaring van de OKB-adviseurs en de kennis van de Stadsgarage is er bij elkaar een heel nieuw product ontwikkeld. André Brasser geeft aan dat dit leidt tot twee mooie resultaten - het bovenwater houden van een organisatie en impact creëren elders in de regio.

Meer nieuws?

Ben je benieuwd naar meer nieuws over impact ondernemen? Klik dan hier.