Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem tijdens het Social Enterprise Overheidscongres 2020

19-10-2020

Woensdag 7 oktober vond het Social Enterprise Overheidscongres 2020 plaats. Dit jaar geheel digitaal met een interessant en vol programma.

De deelsessies gingen over de samenwerkingen tussen overheden en sociale ondernemingen. Zo ook "Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem".

Over de reis die Haarlem heeft gemaakt om te komen tot het Actieprogramma Impact Ondernemen. Lees hier de recap in een blog van onze partner Social Enterprise. Binnenkort zijn de sessies ook terug te kijken!

Actieprogramma Impact Ondernemen in Haarlem
In 2018 is bij de gemeente Haarlem de ambitie uitgesproken om sociaal ondernemerschap sterk te ontwikkelen binnen de gemeente. Tijdens de deelsessie met Ruud Meijer, Christiana van Lammeren (Gemeente Haarlem) en André Brasser (Stichting Stadsgarage) worden de deelnemers meegenomen in de reis die Haarlem heeft meegemaakt om te komen tot het Actieprogramma Impact Ondernemen en het verwezenlijken van de ambities.

Ze zijn destijds gestart met co-creatie sessies met aan de ene kant gemeentelijke ambtenaren en aan de andere kant allerlei type ondernemers. Om het goed te laten werken moesten ze samen in kaart brengen waar onder andere de kansen liggen, ze moesten aanstippen wat nu ontbreekt en uiten wat de verwachtingen zijn. Daaruit vloeide de zogeheten houtkoolschets en een aantal specifieke acties. Uiteindelijk hebben ze actielijnen op touw gezet rond 5 kernthema's om de transitie naar de betekeniseconomie te versnellen.

Aan wat voor acties kun je dan denken? Zo zijn ze bijvoorbeeld gestart met het LOL (Live Online Learning) programma, The Impact Days spelen een belangrijke rol en ze werken hard aan het realiseren van een inkoopplatform om vraag en aanbod samen te brengen.

Wil je meer weten over het actieprogramma Impact Ondernemen en de verschillende actielijnen? Download het hele programma of bekijk de sessie tijdens het Social Enterprise overheidscongres via YouTube.